Akademia Leona Koźmińskiego Prawo

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Prawo
Cena za semestr od od od 4250zł od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Prawo
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 4650 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 4250 semestr

O kierunku Prawo

Kierunek prawo, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego - jako jeden z zaledwie czterech w Polsce - posiada OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kolegium Prawa ALK zajęło I miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu wydziałów prawa "Gazety Prawnej" (2012 i 2013). Akademia Koźmińskiego znajduje się na 5 miejscu w Polsce w rankingu tygodnika WPROST najbardziej cenionych przez pracodawców szkół wyższych w zakresie kierunków prawo i administracja (2014 r.).

Program studiów łączy tradycję z najnowocześniejszymi trendami nauczania prawa na świecie.

Wykładają tu wybitni dydaktycy z rozległym doświadczeniem zawodowym, a wśród nich były Minister Sprawiedliwości, były Minister Finansów, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Większość zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych, np.:

• street law
• klinika prawa
• International Moot Court
• symulacje rozpraw
• retoryka

Studenci otrzymują wyjątkową pomoc w podjęciu decyzji o wyborze ścieżki kariery, uczestnicząc w zajęciach:

"Ścieżki kariery prawniczej" - spotkania z przedstawicielami tradycyjnych zawodów prawniczych
"Warsztaty dla przyszłych aplikantów" - odświeżenie i aktualizacja wiedzy, potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze

Dla ambitnych dostępny jest program elitarnych studiów PRAWO PLUS, czyli równoległe studia na dwóch kierunkach:

• na prawie i zarządzaniu lub
• na prawie i finansach lub
• na prawie i ekonomii

Studenci prawa ALK odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w takich instytucjach, jak: sądy, prokuratury, organa administracji rządowej i samorządowej, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Finansów, Trybunale Konstytucyjnym, Komendzie Stołecznej Policji.

Każdy student prawa może wyjechać na międzynarodową wymianę. Do wyboru jest prawie 200 uczelni nie tylko w Europie, lecz także na innych kontynentach.