Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

    - spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

    - spec. Pedagogika resocjalizacyjna

    - spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired