Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa Pedagogika

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Pedagogika
Cena za semestr od 2000zł od od od

    - spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

    - spec. Pedagogika resocjalizacyjna

    - spec. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Pedagogika
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2100 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2000 semestr