Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Warszawa

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od

    - spec. Biznes międzynarodowy

    - spec. Integracja europejska

    - spec. Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny

    - spec. Polityka zagraniczna Chin

    - spec. Polityka zagraniczna Rosji

    - spec. Polityka zagraniczna Ukrainy

    - spec. Polityka zagraniczna USA

    - spec. Stosunki międzynarodowe* (profil na Zarządzaniu)

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired