Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa Stosunki międzynarodowe

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 2250zł od od od

    - spec. Biznes międzynarodowy

    - spec. Integracja europejska

    - spec. Organizacja i technika służby zagranicznej oraz protokół dyplomatyczny

    - spec. Polityka zagraniczna Chin

    - spec. Polityka zagraniczna Rosji

    - spec. Polityka zagraniczna Ukrainy

    - spec. Polityka zagraniczna USA

    - spec. Stosunki międzynarodowe* (profil na Zarządzaniu)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Stosunki międzynarodowe
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2450 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2250 semestr