Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

    - spec. Bezpieczeństwo państwa

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kontakt

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18, 22 656 31 05