Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa Bezpieczeństwo narodowe

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Bezpieczeństwo narodowe
Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

    - spec. Bezpieczeństwo państwa

    - spec. Zarządzanie kryzysowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Bezpieczeństwo narodowe
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2450 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2350 semestr