Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa Administracja

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Administracja
Cena za semestr od 2050zł od od od 2050zł

    - spec. Administracja skarbowa

    - spec. Administracja unijna i międzynarodowa

    - spec. Administracja* (profil na zarządzaniu)

    - spec. Prawo i administracja w działalności gospodarczej nowość!

    - spec. Zarządzanie publiczne i e-administracja

    - spec. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Administracja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2300 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2050 semestr