Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Nauki o Rodzinie - 1 uczelnia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

fax.:

22 569-96-93

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Studiów nad Rodziną
Cena za semestr od 1250zł od od od 1250zł
  - Nauki o rodzinie
Cena za semestr od 1250zł od od od 1250zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zobacz także

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 519 21 00, 22 519 21 70

fax.:

22 519 22 55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

fax.:

22 825 80 31

Uczelnie z kierunkiem nauki o rodzinie w Warszawie

Jeśli chcesz studiować nauki o rodzinie, sprawdź, które uczelnie w Warszawie mają w swojej ofercie ten kierunek i dowiedz się, jak wygląda rekrutacja, aby jak najlepiej przygotować się do matury i zdobyć wymarzony indeks!Nauki o rodzinie dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, ekonomii, polityki społecznej oraz filozofii, które odnoszą się do tej najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Zajmują się także kwestią rozwiązywania problemów rodzinnych i pomocy rodzinie w sytuacjach trudnych bądź kryzysowych. Kierunek studiów nauki o rodzinie cechuje interdyscyplinarność, dzięki której absolwent posiada kompetencje pozwalające mu rozumieć uwarunkowania funkcjonowania współczesnej rodziny w globalnym świecie.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować nauki o rodzinie

Dwie uczelnie w Warszawie, obie państwowe, posiadają w swojej ofercie edukacyjnej ten kierunek studiów. Oznacza to, że - decydując się na studia w trybie dziennym - studenci nie będą ponosić kosztów związanych z nauką (nie licząc opłat rekrutacyjnych).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nauki o rodzinie studiować można na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia dostępne są na obu poziomach kształcenia: licencjackim i magisterskim, a także w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na stacjonarnych studiach licencjackich realizowany będzie program dwóch specjalności:
•doradca i asystent rodzinny
•opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Na studiach magisterskich również prowadzone są dwie specjalności:
•mediacje pojednawcze w rodzinie (studia niestacjonarne),
•mediacje i negocjacje (studia stacjonarne).

Uniwersytet Warszawski

W Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego również można studiować nauki o rodzinie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się jednak tylko i wyłącznie studia magisterskie, dostępne w trybie stacjonarnym.

Zasady rekrutacji na nauki o rodzinie

W jaki sposób przebiega rekrutacja na studia z zakresu nauk o rodzinie? Sprawdźmy to na przykładzie rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

zdjecie
zdjecie
Źródło: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/91

Przedmioty wykładane na studiach z zakresu nauk o rodzinie

Kierunek nauki o rodzinie jest interdyscyplinarny, co oznacza, że studenci zgłębią w toku studiów meandry wielu dziedzin naukowych. Jak prezentuje się wobec tego program studiów? Sprawdźmy to na przykładzie studiów licencjackich:

•Diagnostyka środowiska społecznego
•Metody badań społecznych
•Pedagogika ogólna
•Pedagogika rodziny
•Wsparcie rodziny w systemie pomocy społecznej
•Komunikacja interpersonalna
•Metody badań psychologicznych
•Psychologia małżeństwa i rodziny
•Psychologia ogólna
•Psychologia rozwojowa
•Opieka paliatywno-hospicyjna
•Podstawowe zagadnienia z filozofii
•Socjologia ogólna
•Teologia małżeństwa i rodziny
•Anatomia i fizjologia człowieka z elementami seksuologii
•Antropologia filozoficzna
•Etyka ogólna i szczegółowa
•Podstawy moralności
•Podstawy poradnictwa rodzinnego
•Człowiek niepełnosprawny i chory w rodzinie
•Socjologia emocji
•Podstawy gerontologii społecznej
•Polityka społeczna
•Superwizja pracy asystenta rodzinnego
•Cywilizacyjne choroby w rodzinie
•Psychologia starzenia się i umierania
•Bioetyka
•Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (KRO)
•i inne...

Autor: Jurek Małek