Wyższa Szkoła Humanitas (WSH)

41-200 Sosnowiec

ul. Kilińskiego 43

tel.:

(32) 363 12 00, (32) 363 12 06

ikonka email do uczelni

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
ELEKTRORADIOLOGIA NOWOŚĆ
FILOLOGIA ANGIELSKA
PEDAGOGIKA
PRAWO
PSYCHOLOGIA NOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Sosnowiecka uczelnia wyższa, powstałą z inicjatywy Aleksandra Dudka – założyciela i kanclerza, powstałej 23-IV-1997r. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, późniejszej Wyższej Szkoły HUMANITAS w Sosnowcu, która była drugą szkołą niepubliczną w Zagłębiu Dąbrowskim i pierwszą tego typu niepaństwową uczelnią wyższą w Sosnowcu. Szybki rozwój uczelni pozwolił zwiększyć liczbę oferowanych kierunków, a w 2003r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało proces kształcenia i funkcjonowanie uczelni.

Wyższa Szkoła Humanitas cały czas stara się dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb współczesnych przemian gospodarczych i wymogów pracodawców, oferując nowe kierunki, w tym pierwszy na uczelni kierunek inżynierski. W 2010r., jako jedna z nielicznych uczelni w kraju, umożliwiła studiowanie na jednolitych studiach magisterskich kierunków dziennikarskich i komunikacji społecznej.

Dużym osiągnięciem uczelni, kierunkującym ją na umiędzynarodowienie procesu edukacyjnego, było utworzenie w 2014r. Wydziału w Republice Czeskiej w miejscowości Vsetin, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie sosnowiecka uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia – licencjackie i inżynierskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i seminarium doktorskie w dziedzinie nauk prawniczych. Uczelnia prowadzi również Uniwersytet Międzypokoleniowy, organizuje również liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

UMCS | uczelnia kompletna
Wybierz studia w Nowoczesnej Uczelni - zostań studentem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
O Uniwersytecie Pedagogicznym (wersja polska, 2020)

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie