Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce

Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyceMożna zastanawiać się nad konsekwencjami pewnych zjawisk, można czekać na ich realizację w świecie doświadczalnym, można jednak pewnym kwestiom zapobiegać. Okazuje się bowiem, że profilaktyka to połowa sukcesu.

Urząd Miasta Sopotu we współpracy z SPZOZ Uzdrowisko Sopot i sopockim wydziałem Uniwersytetu SWPS mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji „Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce”. Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 r., w godz. 9.00-16.30 w auli Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Wstęp wolny.O czym porozmawiamy w czasie spotkania?Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą: konstruowanie i ewaluacja działań profilaktycznych, przegląd rekomendowanych programów, kompetencje realizatorów. Podkreślone zostanie szerokie rozumienie profilaktyki w kontekście zapobiegania zachowaniom ryzykownym, podejmowanym przez dzieci i młodzież. Zwrócona zostanie uwaga na konieczność współpracy i współdziałania pomiędzy różnymi instytucjami, organizacjami i placówkami specjalistycznymi. Ważnym obszarem tej współpracy będą działania na rzecz profilaktyki, zapisane w gminnych programach przeciwdziałania uzależnieniom oraz w szkolnych programach profilaktycznych. Warsztat, w oparciu o fragmenty filmu „Cyberbully” dotyczyć będzie umiejętności rozmawiania z młodymi ludźmi na temat zagrożeń, wynikających z nadużywania internetu.Idea zorganizowania konferencji wynika z aktualnie obserwowanych potrzeb oraz zadań stawianych przed szkołami i środowiskiem lokalnym, wynikających m.in. z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani.Program spotkania8.30-9.00 – rejestracja uczestników9.00-9.15 – powitanie, otwarcie Sympozjum9.15-9.45 – wykład wprowadzający „Chochliki i triki profilaktyki – czyli nadzieje, rozczarowania i inspiracje″ – Dorota Modrzyńska, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”9.45-11.00 – wykład „Konstruowanie i ewaluacja działań profilaktycznych” – dr Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie11.00-11.30 – przerwa kawowa11.30-12.20 – wykład „Profilaktyka zachowań ryzykownych w Polsce – wyzwania i możliwości″ – Marcin Sochocki, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy MONAR12.20-13.10 – wykład „Podnoszenie jakości programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. System rekomendacji″ – Anna Borkowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie13.05-14.00 – wykład „Kompetencje profilaktyka″ – Jolanta Koczurowska, MONAR14.00-14.45 – przerwa na lunch14.45-16.30 – warsztat w oparciu o film „Cyberbully” z omówieniem – „Porozmawiajmy o stallkingu internetowym wśród młodzieży″ – przykład dobrej praktyki profilaktycznej – projekcja i dyskusja wokół filmu „Cyberbully″ z udziałem młodzieży; prowadzenie – Dorota Modrzyńska.Zasady udziałuUdział w konferencji jest nieodpłatny dla osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Sopocie, organizatorów, współorganizatorów konferencji oraz zaproszonych gości honorowych. Koszt uczestnictwa w konferencji dla pozostałych osób wynosi 130 zł od osoby.Termin i miejsce14 grudnia 2015 r., godz. 9.00-16.30, aulaUniwersytet SWPS w Sopocieul. Polna 16/20

Data publikacji: 23.11.2015