Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja pt. Oblicza autyzmu


Gesty zamiast słów, wycofanie, brak inicjatywy w nawiązywaniu relacji towarzyskich, nadpobudliwość lub otępienie, częste wybuchy złego humoru – oto łatwe do obserwacji zachowania u osób cierpiących na autyzm. Choroba ma różne oblicza, spektrum zaburzenia jest bardzo szerokie, mieści osoby nisko funkcjonujące i osoby o IQ przewyższającym przeciętność. O autyzmie i jego wielu postaciach porozmawiamy na konferencji pt. „Oblicza autyzmu”, która odbędzie się w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie 19 listopada 2015 r. Obowiązują zapisy.

Skomplikowane oblicza choroby

Autyzm jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym u dzieci i dotyka 10% populacji. Konferencja „Oblicza autyzmu” stworzy wyjątkową platformę dzielenia się najnowszą wiedzą na temat autyzmu i doświadczeniami życia autyzmem oraz wskaże drogi pomocy terapeutycznej i systemowej dla dotkniętych nim osób.

zdjecie


Podczas konferencji chcemy pokazać jak różne oblicza ma autyzm i wskazać czynniki, które mogą warunkować głębokość zaburzeń. Będziemy także mieli okazję posłuchać rodziców osób z autyzmem i mogli spojrzeć na autyzm z ich perspektywy. Konferencja skierowana jest do środowiska akademickiego zainteresowanego tematem autyzmu, do rodziców dzieci z autyzmem i pracujących z nimi nauczycieli, psychologów, pedagogów, lekarzy.

Tematyka wykładów

Najnowsze badania genetyczne w autyzmie – doc dr hab. n. med. Jolanta Wierzba
Retrospektywna ocena doświadczania świata z perspektywy autyzmu – prof. dr hab. n. med. Hanna Jaklewicz
Terapia RDI – lek. med. Maria Dąbrowska-Jedral
Terapia ruchowa dzieci z autyzmem, nowe doświadczenia – prof. dr hab. Zbigniew Szot
Stopem z Zespołem Aspargera – dr Bożena Chrostowska
Uczeń z autyzmem w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej – mgr Joanna Lewandowicz
Doświadczenie prowadzenia ośrodka dla dorosłych z autyzmem – mgr Alina Perzanowska
Życie na bezglutenie. Kiedy myślisz, że autyzm już niczym cię nie zaskoczy – mgr Beata Mróz Gajewska
Trudne rodzicielstwo – Kamila Chmielewska
Program Son-Rise – mgr Małgorzata Dobrowolska

Jak wziąć udział?

Zapisy meilowe obowiązują od 1 września 2015 r. na adres fundacja@domrainmana.pl
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na www.domrainmana.pl od 1 września 2015 r. Wydarzenie otwarte, opłata uczestnictwa: 30 zł. Zwolnienie z opłat dla studentów i absolwentów Uniwersytetu SWPS.

Termin i miejsce

19 listopada 2015 r. godz. 10.00-17.00
Wydział Zamiejscowy w Sopocie Uniwersytetu SWPS
ul. Polna 16/20

Data publikacji: 13.11.2015