Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS w Katowicach i Sopocie!

Drzwi Otwarte Uniwersytetu SWPS w Katowicach i Sopocie!Psychologia, a może nieco bardziej niszowa psychokryminalistyka? Podczas Drzwi Otwartych Uniwersytetu SWPS, które odbędą się już 4 lipca 2015 roku, kandydaci na studia będą mieli szansę, by dokładnie zapoznać się z ofertą uczelni i jej infrastrukturą, a także ze szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz systemami stypendialnymi.

Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów w Uniwersytecie SWPS będą mogli wziąć czynny udział w bezpłatnych wykładach i warsztatach, a także porozmawiać z wykładowcami i studentami reprezentującymi poszczególne kierunki studiów. Wszystkich chętnych serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu! Prezentacja UczelniDrzwi Otwarte SWPS rozpoczną się już o godz. 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą Władze Uczelni, które odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące studiów i zasad rekrutacji. Lista kierunków studiów w Katowicach (Serwis rekrutacyjny) » Poza informacjami związanymi z przyszłym studiowaniem, od godziny 11.00 zainteresowani kandydaci będą mogli dokładnie poznać infrastrukturę SWPS i wziąć udział w tzw. SWPS Tour, czyli zwiedzaniu uczelni. Obecni studenci Uniwersytetu będą pokazywać kandydatom sale wykładowe, laboratoria i sprzęt, będące stałymi elementami uczelnianej infrastruktury. Kandydaci będą mogli zobaczyć miejsca, w których studenci najchętniej spędzają swój czas.Program Drzwi Otwartych• 10.00 – prezentacja uczelni (Aula)• 10.10 – spotkanie z Władzami Uczelni (Aula)• 10.15 – wykład pt. „Poland. Come and complain”, prowadzenie: mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska (Aula)• 11.00 – SWPS Tour• 11.30 – warsztat nr 1 pt. „Wake Up dla mózgu, czyli spotkanie kreatywne, prowadzenie: Aneta Esnekier (sala 204)• 11.30 – warsztat nr 2 pt. Przestępstwa i zabójstwa na tle nieporozumień rodzinnych, prowadzenie: dr Bogdan Lach (sala 206)• 12.15 – warsztat nr 3 pt. Optymizmu można się nauczyć , prowadzenie: Magdalena Dziedziak-Wawro (sala 204)• 12.15 - warsztat nr 4 pt. Zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia, prowadzenie: dr hab. Marek Leśniak, prof. Uniwersytetu SWPS wraz ze studentami (sala 012)• 13.00 – podsumowanie projektu INKLA prowadzonego przez studentów Uniwersytetu SWPS (sala 204)Zapisz się!Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów w Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, a także udziałem w organizowanych przez Uczelnię wykładach i warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego » Wake Up dla mózgu, czyli warsztat kreatywnościGdy myślisz, że czegoś nie da się zrobić, poruszasz się w obszarze problemu i koncentrujesz się na tym, że jego rozwiązanie jest niemożliwe. Pozwalasz tym samym swojemu mózgowi pozostać bezczynnym, a podobno... bezczynny mózg jest warsztatem diabła. Natomiast gdy pomyślisz „jak można to zrobić inaczej?", wychodzisz z obszaru problemu i zaczynasz wkraczać w pole szukania rozwiązań. Zaczynasz więc kreować rzeczywistość. Nie poddawaj się i gimnastykuj swoją głowę! Warsztat psychologicznyKażdy człowiek doświadcza czasem bezradności, czyli stanu, w którym dominujące są bierność i rezygnacja – przekonanie, że żadne z naszych działań nie może mieć wpływu na to, co się nam przytrafia. To niewątpliwie bardzo nieprzyjemne doświadczenie, wywołujące uczucie słabości i bezproduktywną stagnację. Jeśli towarzyszy nam ono od czasu do czasu – nie jest groźne, ale kiedy powtarza się regularnie - może zagrażać naszemu dobremu samopoczuciu, skuteczności w realizacji codziennych zadań i zaradności.Sposobem na przeciwdziałanie temu zagrożeniu jest optymizm. Jednak jak się go nauczyć? Tego dowiesz się podczas warsztatu psychologicznego. Obserwując zachowanie Polaków i ich funkcjonowanie w codziennych sytuacjach, przysłuchując się dyskusjom naszych rodaków dostrzec można pewien konglomerat cech i zachowań, które określa się często mianem „charakteru narodowego Polaków”. Jedną z naszych naczelnych cech jest ciągła skłonność do narzekania. Polacy mają negatywne zdanie niemal na każdy temat i chętnie dzielą się nim z innymi. Co pozytywnego i negatywnego może wyniknąć z narzekania? Jakie funkcje pełni ono w naszym życiu i jaki ma wpływ na nasze samopoczucie? Dlaczego Polacy narzekają tak często i chętnie, że czynność ta została uznana za nasz sport narodowy, a psychologowie sformułowali nawet „polską normę negatywności”? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wykładu, na który serdecznie zapraszamy.Warsztat profilowania ofiar przestępstwUczestnicy warsztatu dotyczącego profilowania ofiar przestępstw dowiedzą się więcej o cechach psychicznych i społecznych, które predestynują określone osoby do roli ofiar, a także o sposobach zapobiegania przestępstwom przy wykorzystaniu wiedzy na temat tożsamości i cech potencjalnych ofiar. Uczestnicy spotkania poznają także zasady analizy relacji cech w procesie typowania sprawcy przestępstwa. Warsztat kryminalistycznyW postępowaniu przygotowawczym bardzo ważną rolę podczas zabezpieczenia dowodów odgrywają oględziny miejsca zdarzenia. Praktyka dowodzi, że miejsce zdarzenia jest najbogatszym źródłem informacji o przestępstwie i jego sprawcy. Dlatego też wszelkie czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia są – z kryminalistycznego punktu widzenia – bardzo istotne, a ich właściwe wykonanie pozwoli odpowiednio przeprowadzić kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. Badanie to stanowi elementarną czynność śledczą i jest punktem wyjścia dla wszelkich dalszych czynności taktyczno – technicznych w ramach realizacji procesu karnego.Wychodząc z założenia, że w sytuacji, gdy naukowe metody śledztwa znajdują coraz szersze zastosowanie w pracy organów ścigania karnego i przy wykonywaniu najważniejszych czynności w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia [w tym również zabezpieczenia miejsca przestępstwa], i że wiedza w tym obszarze nie może pozostawać wyłączną domeną specjalistów, w ramach warsztatów omówione zostaną niezbędne dla prawidłowej realizacji tych czynności zagadnienia.Prelegentdr hab. Marek Leśniak – dr hab. nauk prawnych, mgr psychologii. Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2014 roku jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszawie, a także prezesem oddziału śląskiego PTK. To wieloletni biegły sądowy z zakresu badań pismoznawczych i poligraficznych przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Jest też autorem publikacji z zakresu kryminalistyki, psychofizjologii sądowej, psychologii sądowej oraz metodologii nauk sądowych. Po egzaminie prokuratorskim. Prowadzi zajęcia dotyczące metodologii nauk i logiki, kryminalistyki, a także psychologii sądowej.
zdjecie
Projekt INKLA to projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i studentek z województwa śląskiego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stanowi bardzo zróżnicowaną grupę pod względem zainteresowań oraz dostępu do informacji dotyczących działalności uczelni i realizowanych w nich prac badawczych. Z badań pilotażowych wynika, że uczniowie znają wyniki badań z dziedzin ścisłych, mają jednak niewielkie pojęcie o tym, co i w jaki sposób badają nauki społeczne. Dodatkowo sądzą, że badania naukowe prowadzą naukowcy w laboratoriach całkowicie oderwanych od życia społecznego. Dlatego celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, że samodzielnie mogą prowadzić ważne badania partycypacyjne, których wyniki mogą wpłynąć na pozytywną zmianę w ich własnych szkolnych społecznościach. SOPOTZdawałeś w tym roku maturę? Nie wiesz jeszcze, jaki kierunek studiów wybrać? Chcesz rozważnie zaplanować swoją przyszłość w przekonaniu, że decyzja o studiach może zaważyć na Twoim dalszym rozwoju? Słusznie! Wszystkich kandydatów na studia w Sopocie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 4 lipca 2015 r. w sopockiej siedzibie Uniwersytetu SWPS przy ul. Polnej 16/20. „Przyszłość to dziś...″Jak zaplanować swoją przyszłość? Które studia gwarantują zdobycie ciekawej pracy? Podczas Drzwi Otwartych z Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS będziesz mógł poznać specyfikę poszczególnych kierunków, dowiedzieć się wszystkiego o ofercie studiów i zapoznać się z infrastrukturą uczelni.Spotkanie rozpocznie się już o godzinie 10.00. Do dyspozycji kandydatów będą pracownicy Biura Rekrutacji, odpowiadający na pytania związane z procedurą kwalifikacyjną na studia. W ramach Drzwi Otwartych odbędzie się też spotkanie z Dziekanem wydziału – dr. hab. Sylwiuszem Retowskim, prof. Uniwersytetu SWPS, który na co dzień zajmuje się badaniami i doradztwem w obszarze psychologii pracy i organizacji.Psychologia w Wydziale Zamiejscowym SWPS SopotPsychologia to nauką pozwalająca poznać i lepiej zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Dostarcza ogólny obraz tego, jak działa psychika ludzka i jak człowiek odbiera otaczający go świat, jak przeżywa emocje i jak reaguje na różne bodźce. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami natury psychicznej, ale także osobom z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i trudnością w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.- Psychologia – studia I stopnia » - Psychologia – studia jednolite magiesterskie » - Psychologia dla magistrów i licencjatów » Termin i miejsce wydarzenia- 4 lipca 2015 r. godz. 10.00-14.00- Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie- ul. Polna 16/20Wszystkich kandydatów na studia zachęcamy do udziału w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu SWPS!

Data publikacji: 03.07.2015