Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia na germanistyce międzykulturowej w Collegium Polonicum w Słubicach

Studia na germanistyce międzykulturowej w Collegium Polonicum w SłubicachCzym jest germanistyka międzykulturowa?

W ramach kierunku studiów filologii germańskiej zajmujemy się badaniem i opisem języka niemieckiego, kultury i literatury - stwierdza Kacper Kuchcicki studiujący germanistykę międzykulturową w Collegium Polonicum w Słubicach. Jest to kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Kierunek został uruchomiony od roku akademickiego 2011/2012 i może pochwalić się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko u polskich studentów i studentek, ale również wśród uczniów z Niemiec i innych państw. Czym jest germanistyka i dlaczego jest „międzykulturowa”? Mamy bezpośredni kontakt z kulturą niemiecką, co jest rzeczą najważniejszą przy nauce języków obcych, a przede wszystkim dla osób studiujących germanistykę. Wymiana kulturowa jest obecna na każdych zajęciach, ponieważ często jesteśmy odpowiednio grupowani, aby korzystać jak najwięcej z kontaktów z ludźmi o innym pochodzeniu, czy kulturze. Rokrocznie zapraszane są również studentki i studenci z Chin, którzy czynnie biorą udział w zajęciach przez cały rok, co przenosi wymianę kulturową na nowy poziom. Co daje studiowanie na polsko-niemieckiej granicy?Germanistyka międzykulturowa proponuje szeroki zakres możliwości – studiujący, jako studenci obu uczelni korzystają z wielu udogodnień, jak chociażby zajęcia w Centrum Językowym, które jest jedną z części Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, czy z dodatkowych zajęć w lektoratach Collegium Polonicum, korzystanie z obu bibliotek, bilet semestralny na Berlin i Brandenburgię. Zajęcia germanistyki są prowadzone w oparciu o porównania polsko-niemieckie w każdej dziedzinie wiedzy, którą zdobywamy podczas zajęć, dlatego umożliwia to rozwijanie wiedzy o stosunkach pomiędzy dwoma państwami oraz doświadczanie różnic kulturowych.A co po studiach? Jakie są możliwości kariery zawodowej?Program germanistyki międzykulturowej jest szerszy w porównaniu do standardowej filologii germańskiej, przez co mamy większe możliwości dalszego wyboru studiów, czy to w Niemczech, czy w Polsce. Studia te przygotowują nas częściowo do pracy w różnych ośrodkach kultury, w wydawnictwach, czy też jako tłumacze, jako nauczyciele, w dyplomacji czy redakcjach. Według artykułu portalu „Alumni” germaniści w ostatnich czasach nie są już traktowani jak kandydaci na tłumaczy, czy nauczycieli języka, ponieważ w germanistyce kryje się dużo więcej potencjału, np. dla kulturoznawców czy dziennikarzy. Wiedza o języku i kulturze sprzyja procesowi rozwijania umiejętności pisania różnych gatunków tekstów - akademickich, beletrystycznych czy dziennikarskich, a poznawanie kultury niemieckiej oraz polskiej pozwala na zajęcie w przyszłości pozycji osoby pośredniczącej, która będzie miała doświadczenie w zróżnicowaniu kultur oraz umiejętność odnalezienia się w każdej z nich. Główne elementy w programie germanistyki kulturowej dotyczą:
  • intensywnej nauki języka niemieckiego dla wszystkich studentów i studentek nie-niemieckojęzycznych oraz polskiego dla studentów i studentek niemieckojęzycznych oraz inne języki obce;
  • zagadnień kultury niemieckiej w kontekście środkowoeuropejskim
  • historii literatury w kontekście polsko-niemieckim oraz wiedzy o literaturze
  • komunikacji międzykulturowej
  • tłumaczeń fachowych, naukowych oraz ustnych.Prowadzenie wszystkich zajęć odbywa się w języku niemieckim, zaś miejscem ich realizacji jest siedziba Collegium Polonicum w Słubicach oraz campus Viadriny we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentki oraz absolwenci kierunku germanistyka międzykulturowa po ukończeniu nauki na studiach otrzymają 2 dyplomy polski – z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także niemiecki – z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Dzięki temu możliwa będzie kontynuacja studiów nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech.zdjecie
    fot. Kacper Kuchcicki

  • Data publikacji: 19.06.2015