Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Raciborzu

47-400 Racibórz

ul. Słowackiego 55

tel.:

32 415-50-20

ikonka email do uczelni

rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl

Filologia

Opis uczelni

Akt powołania do życia raciborskiej uczelni zawodowej, został wydany 20-IX-2001r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów. Kierunki zawodowe oferowane przez uczelnię od samego początku zyskały duże uznanie w środowisku lokalnym. Program edukacyjny dostosowywany do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy, pozwolił wprowadzać nowe kierunki, w tym związane z nowoczesnymi technologiami, takie jak utworzone już w 2005r, kierunki związane z automatyką i robotyką. Uczelnia bardzo szybko pozyskała partnerów biznesowych i zawarła szereg umów o współpracy z ośrodkami badawczymi i edukacyjnymi w kraju i za granicą.

Działalność naukowo-badawcza i organizacja licznych konferencji międzynarodowych sprawiła, że uczelnia jest rozpoznawalną nie tylko w kraju instytucją naukową, a studenci uczelni zdobywają prestiżowe nagrody w wielu ważnych konkursach. Absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, to poszukiwani nie tylko w regionie specjaliści swoich dziedzin, charakteryzujący się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i wybitnymi umiejętnościami praktycznymi, nabytymi w trakcie studiów. Innowacyjne metody edukacyjne i ścisła współpraca z przedstawicielami środowisk gospodarczych pozwoliła opracować uczelni wyjątkowy program edukacyjny, przyjazny studentom. Obecnie uczelnia prowadzi studia licencjackie i inżynierskie I-ego stopnia oraz studia magisterskie.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie