Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek English Philology)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » English Philology

    - Business English Communication

    - Business translation

    - International business

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne