Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Engineering Management- BSc. degree program )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Engineering Management- BSc. degree program

    - Production Management

    - Quality Management

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne