Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Finanse i rachunkowość )

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Finanse i rachunkowość

    - Bankowość i usługi finansowe

    - Finanse publiczne i podatki

    - Rachunkowość i audyt finansowy

    - Zarządzanie finansami

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne