Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. I stopnia - Psychologia w biznesie)

Poznań

61-874 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. I stopnia - Psychologia w biznesie

    - Psychologia marketingu i nowych mediów

    - Psychologia menedżera i organizacji

    - Psychologia negocjacji i mediacji

    - Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. I stopnia - Psychologia w biznesie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2525 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2525 semestr
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły