Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Kierunek Zarządzanie)

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie

    - Współczesne media w marketingu

    - Enterpreneurship

    - Gospodarowanie nieruchomościami

    - International business

    - Menedżer sportu

    - Menedżer sprzedaży

    - Zarządzanie przedsiębiorstwem

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Turystyka i rekreacja

Dlaczego Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej?

- WSB posiada 20-letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach biznesowych. W wyniku włączenia w swoje struktury WWSTiZ, czerpiemy także z doświadczenia w dziedzinie Turystyki i Rekreacji.
- W WSB pokażemy Ci jak połączyć pasję z biznesem. W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego organizowane są wizyty studyjne, spotkania z pracodawcami, praktyki i szkolenia, które przygotowują Cię do podjęcia pracy w zawodzie.
- Wśród kadry poznańskiej WSB znajdziesz wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków, zajmujących wysokie stanowiska w firmach.
- W ramach Programu Erasmus możesz podjąć studia na jednej z 39 uczelni zagranicznych. Uczelnia daje Ci możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich.
- W WSB masz możliwość kontynuacji nauki na kierunku Turystyka i Rekreacja na II stopniu.
- program specjalności przygotowuje do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na animatora czasu wolnego, wydawanego przez WSB.
- ponad 50% zajęć na kierunku ma charakter praktyczny - organizowane są wizyty studyjne w najlepszych obiektach noclegowych i konferencyjnych w Poznaniu i okolicach
- będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania działając w Studenckim Kole Naukowym "Student on Tour". Koło tworzą głównie studenci turystyki i rekreacji, miłośników przyrody, ludzi ciekawych świata.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja będą m.in. potrafili:

- zarządzać obiektami turystycznymi
- przygotowywać strategie promujące walory turystycznych regionów i regionalnych
produktów turystycznych
- planować i organizować imprezy turystyki aktywnej
- organizować turystykę międzynarodową
- nadzorować ruch turystyczny
- stosować zdobytą wiedzę marketingową, ekonomiczną oraz prawną w wybranym sektorze usług turystycznych

 

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia ze studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Dwa dyplomy w dwa lata
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy. Płacisz tylko jedno czesne, które jest korzystniejsze cenowo niż wybór tych studiów każdych z osobna.


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

Kierunki studiów II stopnia z podyplomowymi
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Zarządzanie- studia online