Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) w Poznaniu (Kierunek St. I stopnia - Zarządzanie)

Poznań

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » St. I stopnia - Zarządzanie

    - Enterpreneurship

    - Gospodarowanie nieruchomościami

    - International business

    - Menedżer sportu

    - Menedżer sprzedaży

    - Zarządzanie przedsiębiorstwem

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
St. I stopnia - Zarządzanie
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2425 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2425 semestr

Turystyka i rekreacja

Dlaczego Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej?

- WSB posiada 20-letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach biznesowych. W wyniku włączenia w swoje struktury WWSTiZ, czerpiemy także z doświadczenia w dziedzinie Turystyki i Rekreacji.
- W WSB pokażemy Ci jak połączyć pasję z biznesem. W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego organizowane są wizyty studyjne, spotkania z pracodawcami, praktyki i szkolenia, które przygotowują Cię do podjęcia pracy w zawodzie.
- Wśród kadry poznańskiej WSB znajdziesz wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków, zajmujących wysokie stanowiska w firmach.
- W ramach Programu Erasmus możesz podjąć studia na jednej z 39 uczelni zagranicznych. Uczelnia daje Ci możliwość odbycia zagranicznych praktyk studenckich.
- W WSB masz możliwość kontynuacji nauki na kierunku Turystyka i Rekreacja na II stopniu.
- program specjalności przygotowuje do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na animatora czasu wolnego, wydawanego przez WSB.
- ponad 50% zajęć na kierunku ma charakter praktyczny - organizowane są wizyty studyjne w najlepszych obiektach noclegowych i konferencyjnych w Poznaniu i okolicach
- będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania działając w Studenckim Kole Naukowym "Student on Tour". Koło tworzą głównie studenci turystyki i rekreacji, miłośników przyrody, ludzi ciekawych świata.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja będą m.in. potrafili:

- zarządzać obiektami turystycznymi
- przygotowywać strategie promujące walory turystycznych regionów i regionalnych
produktów turystycznych
- planować i organizować imprezy turystyki aktywnej
- organizować turystykę międzynarodową
- nadzorować ruch turystyczny
- stosować zdobytą wiedzę marketingową, ekonomiczną oraz prawną w wybranym sektorze usług turystycznych

 

Zarządzanie ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

-Zarządzanie to kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, którzy myślą strategicznie i są gotowi do podejmowania ryzyka.
-Kierunek przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż
-Kierunek Zarządzanie objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. Partnerami biznesowymi kierunku są firmy BCC Loża Wielkopolski, International Project Management Polska, Wielkopolski Związek Pracodawców
-Jako student WSB będziesz miał okazję wziąć udział w Targach Pracy -
-Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego, darmowego coachingu dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

-zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem
-pełnić role menedżerskie w przyszłej pracy zawodowej
-rozpoznawać przyczyny i reakcję na sytuacje trudne w organizacji
-podejmować właściwe decyzje w zakresie skutecznego wykorzystywania różnych instrumentów: finansowych, administracyjnych, marketingowych, służących rozwojowi
społeczno-gospodarczemu na danym obszarze.

Sprawdź szczegóły kierunku na stronie WSB w Poznaniu

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły