Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

10-165 Olsztyn

Ul. Artyleryjska 3f

tel.:

89 534-32-03, 89 533 80 19

ikonka email do uczelni

owsiiz@owsiiz.edu.pl

Ekonomia
Informatyka
Mechatronika
Zarządzanie
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Dzięki inicjatywie Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego, w 1990r. utworzono pierwszą w regionie Warmińsko-Mazurskim niepubliczną uczelnie wyższą o profilu ekonomicznym. Kontynuując misję swojej poprzedniczki, 02-VII- 1996r., zostaje powołana do życia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, uzyskując decyzją Ministra Edukacji Narodowej wpis do rejestru niepublicznych uczelni wyższych.

W 2004r. olsztyńska uczelnia pozyskała własną bazę dydaktyczną i od tamtej pory konsekwentnie poszerza swoją ofertę dydaktyczną. Misja uczelni polegała początkowo na kształcenie wykwalifikowanej kadry obecnej w życiu gospodarczym i społecznym regionu Warmii i Mazur, jednak dynamika rozwoju uczelni stopniowo zwiększyła jej zasięg poza region.

Co roku uczelnia zdobywa coraz wyższe miejsca w rankingach krajowych szkół wyższych, będąc jednocześnie jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w regionie. Oprócz działalności edukacyjnej, uczelnia prowadzi liczne szkolenia i kursy kwalifikacyjne, które pozwalają zdobyć nowe uprawnienia zawodowe i certyfikaty. Obecna oferta studiów wyższych obejmuje 5 kierunków oferujących studia I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia, studia magisterskie i podyplomowe, a także kierunki wykładane w języku angielskim.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Ekonomia 1400
Informatyka 1900
Mechatronika 1900
Zarządzanie 1700
ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1700
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1900

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Green University 2021
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"
oaZeziogke0

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni warmińsko-mazurskie