Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie - wydział w Olsztynie

10-088 Olsztyn

ul. Sikorskiego 23

tel.:

89 542 75 36

ikonka email do uczelni

olsztyn@wspkorczak.eu

Studia dyplomowe
Pedagogika
Praca socjalna

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju oświaty, w 1992r. wystąpiono z projektem powołania niepublicznej szkoły wyższej, tworząc Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przemianowaną później na Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

Od prawie 30 lat, uczelnia kształci specjalistów w dziedzinach pracy socjalnej, polityki społecznej i wybitnych pedagogów. Prowadząc działalność dydaktyczną, przy uczelni stworzono również innowacyjną szkołę podstawową – Korczakowską Szkołę Marzeń z oddziałami w Warszawie, Katowicach i Olsztynie. Warszawska uczelnia bardzo szybko zaczęła się rozwijać, a zainteresowanie studentów proponowaną formą studiów, doprowadziło do systematycznego zwiększania liczby oferowanych kierunków i utworzeniem 5 Wydziałów Zamiejscowych.

Bardzo duże zaangażowanie w działalność międzynarodową pozwoliło utworzyć Katedrę Przedsiębiorczości Społecznej, której patronatem zajmuje się laureat Pokojowej Nagrody Nobla – bangladeski ekonomista prof. Muhammad Yunus. Olsztyński Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych oferuje atrakcyjne formy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uczelnia oprócz tradycyjnej formy studiów dziennych i zaocznych, prowadzi również naukę w systemie zdalnym online.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Surdopedagogika - APS w Warszawie
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
Spacer po Wydziale Humanistycznym | Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS | 2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni warmińsko-mazurskie