Pedagogika
Praca socjalna

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA (WSP) IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE - WYDZIAŁ W OLSZTYNIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Olsztynie

Z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju oświaty, w 1992r. wystąpiono z projektem powołania niepublicznej szkoły wyższej, tworząc Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przemianowaną później na Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka.

Od prawie 30 lat, uczelnia kształci specjalistów w dziedzinach pracy socjalnej, polityki społecznej i wybitnych pedagogów. Prowadząc działalność dydaktyczną, przy uczelni stworzono również innowacyjną szkołę podstawową – Korczakowską Szkołę Marzeń z oddziałami w Warszawie, Katowicach i Olsztynie. Warszawska uczelnia bardzo szybko zaczęła się rozwijać, a zainteresowanie studentów proponowaną formą studiów, doprowadziło do systematycznego zwiększania liczby oferowanych kierunków i utworzeniem 5 Wydziałów Zamiejscowych.

Bardzo duże zaangażowanie w działalność międzynarodową pozwoliło utworzyć Katedrę Przedsiębiorczości Społecznej, której patronatem zajmuje się laureat Pokojowej Nagrody Nobla – bangladeski ekonomista prof. Muhammad Yunus. Olsztyński Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych oferuje atrakcyjne formy studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uczelnia oprócz tradycyjnej formy studiów dziennych i zaocznych, prowadzi również naukę w systemie zdalnym online.


 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie to renomowana instytucja edukacyjna o ugruntowanej pozycji w kraju, potwierdzona kilkudziesięcioma latami działalności. Dysponuje swoim wydziałem w malowniczo położonym Olsztynie.

Misją WSP jest kształtowanie nowoczesnej i wrażliwej na potrzeby społeczne kadry pedagogicznej. Uczelnia stawia na rozwijanie wiedzy, creativity i otwartości wśród swoich studentów, aby mogli oni później wpływać na kształtowanie postaw młodego pokolenia. WSP z dumą nosi imię Janusza Korczaka - symbolu troski o najmłodszych i przewodnika w dziedzinie pedagogiki.

WSP w Olsztynie synchronizuje swoją misję z lokalnymi potrzebami, stając się silnym elementem edukacyjnym regionu. Zapewnia studentom warunki do nauki i rozwoju w unikalnym, zabytkowym otoczeniu, które staje się inspiracją do dalszej pracy edukacyjnej. Dla WSP niezmiernie ważny jest każdy student - tu, na tej uczelni, każdy jest traktowany indywidualnie.

 

Stypendia na WSP

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie, z wydziałem w Olsztynie, oferuje przemyślaną strategię wsparcia finansowego dla swoich studentów. Kompleksowość skierowana jest na działania, które pomagają studentom w osiąganiu wyników akademickich i zmniejszają obciążenia finansowe, związane z nauką.

Uczelnia realizuje rozszerzony program stypendialny. Do dyspozycji studentów są stypendia:

  • socjalne,
  • rektora dla najlepszych studentów,
  • a także dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Istnieje też możliwość ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium socjalne jest udzielane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Z kolei stypendium rektora jest zarezerwowane dla studentów, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce. Natomiast, osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o specjalne stypendium, które ma na celu wsparcie ich edukacji.

WSP im. Janusza Korczaka intensywnie stara się, by stworzyć odpowiednie warunki do nauki i rozwoju dla swoich studentów, co potwierdza bogaty program stypendialny uczelni.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna (WSP) im. Janusza Korczaka w Warszawie - wydział w Olsztynie to renomowana uczelnia o długiej tradycji, zlokalizowana w malowniczym mieście Olsztyn. WSP, nazywana także "Korczakiem", jest symbolem innowacyjności i doskonałości w dziedzinie edukacji.

Specjalnością WSP są studia podyplomowe, które są zaprojektowane tak, aby dostarczyć studentom najaktualniejszej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie. Wszystko to prowadzone jest pod okiem doświadczonych wykładowców i specjalistów w swoich dziedzinach.

Innowacyjne metody nauczania, kreatywna atmosfera i dostęp do nowoczesnej infrastruktury sprawiają, że WSP w Olsztynie to idealne miejsce do rozwoju naukowego i zawodowego. Studia podyplomowe na WSP to gwarantowany spryt do sukcesu!

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Surdopedagogika - APS w Warszawie
Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
Spacer po Wydziale Humanistycznym | Wydziałowe Drzwi Otwarte UMCS | 2021