Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UMCS

    - Geografia

    - Geografia

    - Geoinformatyka

    - Geoinformatyka

    - Gospodarka przestrzenna

    - Gospodarka przestrzenna

    - Tourism Management - studia w jęz. angielskim

    - Turystyka i rekreacja

    - Turystyka i rekreacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne