Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UMCS

    - Fizyka

    - Fizyka

    - Fizyka techniczna

    - Fizyka techniczna

    - Informatyka

    - Informatyka

    - Inżynieria nowoczesnych materiałów

    - Matematyka

    - Matematyka

    - Matematyka

    - Matematyka w finansach

    - Matematyka w finansach

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne