Reklama - Politechnika Lubelska (PL)

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (WSNS) z siedzibą w Lublinie

20-102 Lublin

ul. Zamojska 47

tel.:

81 531 85 56

ikonka email do uczelni

dziekanat@wsns.lublin.pl

podania@wsns.lublin.pl

DIETETYKA
KOSMETOLOGIA
PRACA SOCJALNA NOWOŚĆ
PSYCHOLOGIA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
SOCJOLOGIA
TANIEC
TECHNIKI DENTYSTYCZNE

Opis Uczelni

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydaną 12-03-2001r., powołano do życia Wyższą Szkołę Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
Uczelnia powstała z inicjatywy absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Emilii i Adama Żerel. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji, gwarantując wysoki poziom kształcenia i odpowiednie przygotowanie w zakresie oferowanych nauk społecznych i medycznych.

Współpracując z organizacjami naukowymi, instytucjami samorządowymi i gospodarczymi, uczelnia wdraża nowoczesne techniki edukacyjne i kładzie duży nacisk na wykorzystywanie zaawansowanych metod edukacyjnych. Dzięki wprowadzeniu systemu Opiekunów Naukowych, najzdolniejsi studenci włączani są w projekty naukowe realizowane przez lubelską szkołę wyższą.

Obecnie uczelnia realizuje edukację na studiach I-ego stopnia, magisterskich uzupełniających, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych. Oferta edukacyjna z roku na rok jest coraz bogatsza, szkoła stara się dodawać kierunki, których absolwenci są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Wysoką jakość nauczania, potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym „Orły Edukacji 2019”.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
DIETETYKA 2200 zł / semestr 2200 zł / semestr
KOSMETOLOGIA 2700 zł / semestr 2200 zł / semestr
PRACA SOCJALNA NOWOŚĆ 1700 zł / semestr 1700 zł / semestr
PSYCHOLOGIA 2050 zł / semestr 1900 zł / semestr
RATOWNICTWO MEDYCZNE 2900 zł / semestr 2900 zł / semestr
SOCJOLOGIA 1750 zł / semestr 1750 zł / semestr
TECHNIKI DENTYSTYCZNE 4100 zł / semestr 4100 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Leona Koźmińskiego - co jest dla Ciebie ważne?
Instytut Psychologii UJ
UMCS - Twój krok do sukcesu!

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni lubelskie