Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Psychologia dla magistrów i licencjatów

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Psychologia dla magistrów i licencjatów

    - spec. Psychologia biznesu

    - spec. Psychologia sądowa i penitencjarna

    - spec. Psychologia społeczna

    - spec. Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne