Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Informatyka

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Informatyka

    - spec. Bazy danych i Business Intelligence

    - spec. Grafika i multimedia

    - spec. Programowanie i technologie web

    - spec. Sieci i bezpieczeństwo informacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne