Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Transport

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Transport

    - spec. Organizacja i logistyka transportu

    - spec. Organizacja transportu kolejowego

    - spec. Rzeczoznawstwo samochodowe

    - spec. Systemy informatyczne w transporcie

    - spec. Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

    - spec. Utrzymanie dróg i inżynieria ruchu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne