Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Ekonomia

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Ekonomia

    - spec. Analizy ekonomiczne i rachunkowość

    - spec. E-biznes

    - spec. Ekonomika przedsiębiorstw

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne