Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie Psychologia

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Psychologia

    - spec. Psychologia organizacji i zarządzania

    - spec. Psychologia sądowa i penitencjarna

    - spec. Psychologia społeczna

    - spec. Psychologia w biznesie

    - spec. Psychologia w promocji zdrowia

    - spec. Psychologia w reklamie i marketingu - specjalność dofinansowane z EFS do 30% wysokości czesnego

    - spec. Psychoprofilaktyka i pomoc społeczna

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne