Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Rynek 1

tel.:

13 437-55-00, 13 437-55-10

ikonka email do uczelni

pwsz@pwsz.krosno.edu.pl

Budownictwo
Dwujęzyczne studia dla tłumaczy
Energetyka
Filologia angielska
Górnictwo i Geologia
Informatyka
Inżynieria środowiska
Język niemiecki ze specjalnością nauczycielską
Język rosyjski i wiedza o Rosji
Mechanika i budowa maszyn
Międzynarodowa komunikacja językowa
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności
Rolnictwo
Towaroznawstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie
Zielarstwo

Opis uczelni

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15-VI-1999r., powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie. Duże zainteresowanie w regionie zawodową uczelnią wyższą, pozwoliło utworzyć nowe kierunki, zgodne z zainteresowaniem studentów i zapotrzebowaniem regionu. Kadra akademicka została zbudowana w oparciu o wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Początkowo uczelnia oferowała kierunki lingwistyczne, wychowania fizycznego turystyki. Wraz z otwarciem nowych kierunków, uczelnia stała się bardzo popularna, co wpłynęło na jej dynamiczny rozwój, a w 2008r. krośnieńska szkoła wyższa zajęła II miejsce w rankingu najlepszych uczelni zawodowych, prowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”.

Od 2019r. studenci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, rozwijają swoje umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, uruchomiono również pierwsze kierunki jednolitych studiów magisterskich. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23-III-2020r., uczelnia zmieniła nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. Uczelnia oferuje studia I-ego i II-ego stopnia, 5-cio letnie studia magisterskie i studia podyplomowe w ramach trzech instytutów.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zielarstwo 1850
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podkarpackie