Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Coach i trener – partner w rozwoju

Coach – partner w rozwoju

Doradztwo edukacyjno – zawodowe oparte na kompetencjach

E-marketing

Grafika reklamowa

Home design

Human Resources - zarządzane zasobami ludzkimi

Lean&Automation - Continuous Improvement

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Projektowanie i wdrażanie e-learningu

Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Studia menedżerskie

UX & Business Design

Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe w WSE w roku akademickim 2021/2022 trwa od 1 czerwca do 30 września 2021 roku.
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Zapraszamy do składania skanów dokumentów drogą mailową: podyplomowe@wse.krakow.pl
Szczegóły takie jak wysokość opłat, wykaz dokumentów koniecznych do aplikowania można sprawdzić na stronach poszczególnych kierunków na stronie www.podyplomowe.wse.krakow.pl
 

Studia podyplomowe w WSE

Jednym z ważniejszych obszarów działalności WSE są studia podyplomowe. Nasza oferta w tym zakresie rozwija się niezwykle dynamicznie. Dobrze rozumiemy wymagania rynku pracy, rozmawiamy z pracodawcami, obserwujemy zmieniające się w obszarze zatrudnienia trendy. Staramy się, by nasza oferta była odpowiedzią na nie.

Dostrzegamy rolę jaką odgrywa dziś systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Studia realizujemy we współpracy z wiarygodnymi instytucjami i organizacjami. Z naszej propozycji skorzystało już tysiące młodych profesjonalistów, którzy dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym budują fundamenty stabilnej i dobrze rokującej przyszłości.

Działalność Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera nie ogranicza się jedynie do świetnie przygotowanej oferty edukacyjnej. To także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy. W realizacji kluczowych celów władze uczelni wspiera Centrum Rozwoju Strategicznego (CRS). Jego główną misją jest pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiających finansowanie projektów, w tym projektów badawczych i edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców.

 

Atuty studiowania podyplomowo w WSE:

nowatorskie programy nauczania

Programy wszystkich kierunków studiów opracowywane są we współpracy ze specjalistami - najważniejsze są dla nas wskazówki ekspertów oraz opinie pracodawców. 

wykładowcy – praktycy

Wiemy, że w przypadku studiów podyplomowych gwarantem sukcesu nie jest tytuł naukowy, lecz doświadczenie zawodowe wykładowców. Do współpracy zapraszamy profesjonalistów, na co dzień stykających się z problemami w danej dziedzinie.

nowe umiejętności

Teoretyczne wykłady stanowią ok. 60% wszystkich zajęć. Stawiamy na zajęcia warsztatowe –najważniejsza jest praktyka!

ważna branża

Nasi wykładowcy reprezentują uznane firmy i instytucje. Znają problemy branży i najnowsze tendencje. Wiedzą: kto?, jak? i dlaczego?

dobre praktyki

Udostępniamy sprawdzone standardy i metody działania wykorzystywane przez firmy i instytucje. Zachęcamy do korzystania z doświadczeń najlepszych.

ciekawe kontakty

Umożliwiamy budowanie nowych relacji, wymianę opinii i pomysłów. Pobudzamy do nowego spojrzenia na rzeczywistość.

partnerstwo

Relacje ze studentami budujemy na zasadzie zaufania i wzajemnych korzyści. Słuchacze są dla nas najważniejszymi Partnerami.

 

Władze Uczelni

Prezydent– dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Rektor – dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE

Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr Roksana Ulatowska

Prodziekan ds. kierunku Filologia – dr Rafał Majka

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu – dr Rafał Majka

Prodziekan ds. kierunku Grafika - mgr Zuzanna Łazarewicz

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (ścieżka norweska) - mgr Karolina Przygodzka

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe (ścieżka szwedzka)- mgr Tomasz Ulman

Prodziekan ds. kierunku Psychologia – mgr Mateusz Barłóg

Prodziekan ds. kierunku Game Design– mgr Małgorzata Majkowska

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne– dr Agata Anacik - Kryza

 

Firmy współpracujące z Uczelnią

Firmy współpracujące z uczelnią: 

Kontakt

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 60, 12 683 24 68, 12 683 24 77