Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Coach i trener – partner w rozwoju

Coach – partner w rozwoju

Doradztwo edukacyjno – zawodowe oparte na kompetencjach

E-marketing

Grafika reklamowa

Home design

Human Resources - zarządzane zasobami ludzkimi

Lean&Automation - Continuous Improvement

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Projektowanie i wdrażanie e-learningu

Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Studia menedżerskie

UX & Business Design

Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

Studia podyplomowe, prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, nauka realizowana jest w trakcie 3 semestrów i trwa 1,5 roku. Kierunek pozwala zdobyć obszerną wiedzę w kierunku doradztwa edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem zmian i uwarunkowań zachodzących na rynku pracy. Absolwenci kierunku potrafią prawidłowo zdiagnozować oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców wynikające z nowych trendów i technologii w biznesie i edukacji, zaplanować rozwój edukacyjny i zawodowy klienta wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody modelujące rozwój kariery, uzyskać kompetencje doradcze zgodne z profilem międzynarodowym doradztwa karierowego. Zdobyte w trakcie nauki umiejętności pozwalają podjąć pracę na stanowisku specjalisty w dziedzinie rozwoju zawodowego i uczenia dorosłych, doradcy walidacyjnego, zajmować stanowiska decyzyjne w sektorach HR, prowadzić własną działalność doradczą dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych w sprawach rynku pracy, rozwoju osobistego i doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

2. Projektowanie i wdrażanie e-learningu.

Dwusemestralne studia podyplomowe o charakterze praktycznym, prowadzone w formie hybrydowej z wykorzystaniem zdalnego nauczania i zjazdami weekendowymi. Program nauki obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w metodach nauczania na odległość. Studia pozwalają zgłębić wiedzę na temat produktów dostępnych w e-learningu – zapoznanie się z wiodącymi narzędziami i platformami edukacyjnymi wykorzystywanymi podczas spotkań online, metod analizy i projektowania aplikacji i programów wykorzystywanych w edukacji zdalnej oraz metod skutecznego wdrażania i zarządzania projektami e-learningu. Zdobyte doświadczenie i umiejętności w obsłudze najpopularniejszych narzędzi edukacji cyfrowej, mogą okazać się poszukiwanymi atutami na rynku pracy, dyplom ułatwia podjęcie zatrudnienia firmach edukacyjnych na stanowisku specjalisty ds. projektów szkoleniowych online i szkoleń e-learningowych, w działach analitycznych procesów rozwojowych, lub prowadzić własną działalność w zakresie trenera biznesowego lub twórcy szkoleń prowadzonych w sieci.

3. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Jednoroczne studia podyplomowe, nauka obejmuje 2 semestry i prowadzona jest w formie zaocznej i zajęciami prowadzonymi online. Nauka na kierunku obejmuje podstawy psychologii rozwojowej, kryzysu, psychologii klinicznej i psychotraumatologii, które pomagają podczas pracy z pacjentem z urazami psychicznymi wywołanymi silnie stresującymi wydarzeniami. Słuchacze kierunku uczą się podstaw stosowania terapii behawioralnej i poznawczej, suicydologii z poznaniem motywów i przeciwdziałaniem samobójstwom, procedur związanych z Niebieską Kartą i mechanizmów przemocy domowej, oraz działań kryzysowych w przypadku choroby, śmierci osoby bliskiej czy współpracy z mediami w sytuacjach negatywnie wpływających na dane środowisko. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, absolwenci potrafią reagować w konkretnych sytuacjach, związanych z problemami, rodzinnymi, seksualnymi czy nałogami, umożliwiając pracę w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, policji czy samorządowych komisjach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Kontakt

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 60, 12 683 24 68, 12 683 24 77