Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Cena za semestr od 5400zł

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Zobacz

Cena za semestr od 5700zł

E-marketing

Zobacz

Cena za semestr od 6600zł

Grafika reklamowa

Zobacz

Cena za semestr od 6600zł

Home design

Zobacz

Cena za semestr od 6600zł

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Zobacz

Cena za semestr od 6400zł

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Zobacz

Cena za semestr od 6100zł

Projektowanie i wdrażanie e-learningu

Zobacz

Cena za semestr od 6600zł

Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji

Zobacz

Cena za semestr od 3400zł

Psychotraumatologia

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 4150zł

Studia menedżerskie

Zobacz

Cena za semestr od 6200zł

UX & Business Design

Zobacz

Cena za semestr od 7200zł

Zarządzanie projektami

Zobacz

Cena za semestr od 6900zł

Human Resources - zarządzane zasobami ludzkimi

Zobacz

Cena za semestr od 6100zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

To jednoroczne studia podyplomowe, nauka obejmuje 2 semestry i prowadzona jest w formie zaocznej i zajęciami prowadzonymi online. Nauka na kierunku obejmuje podstawy psychologii rozwojowej, kryzysu, psychologii klinicznej i psychotraumatologii, które pomagają podczas pracy z pacjentem z urazami psychicznymi wywołanymi silnie stresującymi wydarzeniami.

Słuchacze kierunku uczą się podstaw stosowania terapii behawioralnej i poznawczej, suicydologii z poznaniem motywów i przeciwdziałaniem samobójstwom, procedur związanych z Niebieską Kartą i mechanizmów przemocy domowej, oraz działań kryzysowych w przypadku choroby, śmierci osoby bliskiej czy współpracy z mediami w sytuacjach negatywnie wpływających na dane środowisko.

Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, absolwenci potrafią reagować w konkretnych sytuacjach, związanych z problemami, rodzinnymi, seksualnymi czy nałogami, umożliwiając pracę w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, policji czy samorządowych komisjach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Psychotraumatologia

To nowy kierunek studiów podyplomowych, którego celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie psychologii traumy i efektywnych metod wsparcia osób z urazami psychicznymi, umiejętności prowadzenia pomocy psychologicznej i zaawansowanej interwencji kryzysowej, także wobec osób z syndromem stresu pourazowego (PTSD) i zaburzeniami osobowości jako skutków traum, postawy szacunku do osób z traumą i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie: syndromu stresu pourazowego PTSD, interwencji kryzysowej (poziom zaawansowany), technik relaksacji i redukcji napięcia oraz arteterapii, procesów traumatyzacji (traumy typu 1. i 2.), psychologii klinicznej, w tym zaburzeń osobowości, trangeneracyjnego przekazu traumy, psychoterapii traumy w różnych modalnościach.

 

Kontakt do uczelni

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 60,
12 683 24 68,
12 683 24 77