Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Kierunek Lingwistyka dla biznesu)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Lingwistyka dla biznesu
    - Specjalność z językiem angielskim
Cena za semestr od 2450zł od od od
    - Tłumaczenie
Cena za semestr od 2950zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Lingwistyka dla biznesu
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2850 semestr

Lingwistyka dla biznesu

Atuty kierunku

- kierunek opracowany w oparciu o najlepsze wzorce międzynarodowe;
- intensywna nauka dwóch języków obcych (głównego i dodatkowego);
- ponad 500 godzin (studia stacjonarne) 300 godzin (studia niestacjonarne) języka kierunkowego;
- ponad 300 godzin (studia stacjonarne) 180 godzin (studia niestacjonarne) drugiego języka obcego;
- nacisk na praktyczne języki specjalistyczne, przydatne przyszłych w miejscach pracy;
- 5 różnych kursów w toku studiów;
- nabywanie cenionych na rynku pracy kompetencji językowych, społecznych i kulturowych;
- możliwość zdobycia certyfikatu TOIEC;
- zajęcia prowadzone przez praktyków;
- kształcenie w małych grupach, w formie ćwiczeń, laboratoriów;
- budowanie indywidualnej ścieżki kariery poprzez dedykowane temu zajęcia i inicjatywy Biura Karier;
- minimum 3 miesiące praktyk w miejscach, w których wykorzystasz zdobytą wiedzę.

Przyszłe miejsca pracy

- firmy tłumaczeniowe, biura tłumaczeń
- firmy outsourcingowe, korporacje
- wydawnictwa, agencje reklamowe, media
- urzędy i instytucje państwowe i europejskie
- biura podróży
- instytucje kultury

Kursy realizowane w ramach specjalności (wybrane):

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
Podstawy lingwistyki stosowanej
Praktyczna nauka języka obcego: język biznesu
Języki specjalistyczne: finanse, IT, zarządzanie
Warsztaty biznesowe