Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia Angielska
Grafika reklamowa i multimedia
Cena za semestr od 2900zł od od od
Lingwistyka dla biznesu - NOWOŚĆ
Cena za semestr od 3450zł od od od
Lingwistyka dla biznesu w j. angielskim
Cena za semestr od 4100zł od od od
Psychologia
Cena za semestr od 2800zł od od od
Skandynawistyka: studia filologiczno – biznesowe
Cena za semestr od 3600zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie


O uczelni
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) WSE powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. W chwili obecnej jest jedną z najważniejszych jednostek edukacyjnych na mapie Krakowa. Znakiem rozpoznawczym uczelni jest ukierunkowanie na studenta. Plan studiów układany jest według wymogów i potrzeb rynku pracy oraz opinii studentów, wrażanych w specjalnych ankietach o kierunkach studiów.

Studia, opracowane we współpracy z liczącymi się pracodawcami, są nakierunkowane na rozwój umiejętności studentów oraz poszerzania prze nich horyzontów. Każdy z kierunków, oferowanych przez WSE, oferuje wiele ciekawych specjalności.

Kadrę naukową stanowią doświadczeni wykładowcy, wybitne jednostki kultury oraz praktycy odnoszący sukcesy w sowiej branży. Zawsze są chętni do poświęcenia uwagi studentom oraz wprowadzania innowacyjnych metod nauczania.

Wyższa Szkoła Europejska kształci na studiach I i II stopnia oraz doktoranckich. W ofercie znaleźć można liczne kursy czy studia podyplomowe. Wśród kierunków oferowanych przez uczelnię znalazły się min. Skandynawistyka czy grafika komputerowa z popularną obecnie specjalnością UX.Zastanawiasz się jeszcze, co studiować? Pomożemy wybrać Ci kierunek studiów, który naprawdę Cię zainteresuje! Zapraszamy do wypełnienia ankiety na www.wse.krakow.pl.

 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor – prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
Kanclerz – Ewa Kotarba
Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Katarzyna Kopeć
p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej – dr Roksana Ulatowska
Prodziekan ds. kierunku Filologia – dr Katarzyna Papaja
Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu  – dr Katarzyna Papaja
Prodziekan ds. kierunku Grafika - mgr Anna Treska - Siwoń
Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe  - mgr Justyna Magiera
Prodziekan ds. kierunku Psychologia – dr Roksana Ulatowska
Kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem – prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec
Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera – dr hab. Arkadiusz Stempin

 

Dlaczego warto studiować w WSE?


• Masz szansę rozwijać swoje zainteresowania
• Możesz zrealizować własne pomysły i projekty
• Dajemy możliwość działania na wielu polach
• Będziesz mógł brać udział w konferencjach
• Będziesz mieć możliwość wyjechać na zagraniczne stypendium
• W stopniu zaawansowanym poznasz języki obce

ODKRYWAJ. ZMIENIAJ. TWÓRZ.

WIEDZA

• projekty badawcze i pierwsze publikacje naukowe
• dostosowane do rynku pracy programy studiów
• aktywne metody kształcenia, takie jak studium przypadku czy gry strategiczne
• transfer doświadczeń i wiedzy w ramach Konsorcjum Akademickiego

PRAKTYKA
• zajęcia prowadzone przez praktyków
• programy staży i praktyk zgodne ze specjalizacjami
• projekty wspierających nowoczesną edukację
• współpraca z przedstawicielami biznesu

ZAINTERESOWANIA
• autorskie projekty w ramach Biura Projektów Studenckich
• seminaria, konferencje i spotkania z inspirującymi ludźmi
• liczne koła naukowe
• możliwość wyboru indywidualnego toku studiów

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
• wyjazdy w ramach programu Erasmus+
• nauka obcych języków
• międzynarodowe projekty
• współpraca z uczelniami zagranicznymi m.in. ze Stanów Zjednoczonych

 

WSE w opinii studentów Erasmusa


Program Erasmus, jest jednym z najpopularniejszych wśród studentów, sposobów na naukę języków obcych, kultury innych krajów czy zachowań międzyludzkich. Program studiów nie odbiega znaczącą od programów uczelni z innych krajów europejskich., ale wymiana międzynarodowa daje szanse na samorozwój oraz zdobywanie cennych doświadczeń

Zdaniem studentów przybywających do Krakowa, jest to idealne miejsce do studiowania. Otwartość mieszkańców na inne kultury, wielowiekowa tradycja akademicka oraz kosmopolityzm miasta sprawia, że jest to często wybierany kierunek przez zagranicznych studentów. Wysoko oceniają możliwości WSE. Każdy student z zagranicy ma przypisanego mentora, który pomaga mu przywyknąć do życia w naszym kraju.

 

Dla studentów


Studenci


Studenci mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty stypendialnej. Oferowane są róznego rodzaju zniżki w opłatach za studia. Daje to możliwość studiowania nawet niezamożnym osobom, redukując opłaty czesnego prawie do 0!

STYPENDIA DLA KANDYDATÓW
100% zniżki w czesnym w ciągu pierwszego roku studiów lub nawet przez cały okres ich trwania dla laureatów Konkursu o indeks

STYPENDIA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Studenci WSE mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie. Oferowane jest także Stypendium mieszkaniowe, przyznawane jeśli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia lub uniemożliwia studiowanie.
Uczelnia wspiera osoby niepełnosprawne poprzez system stypendialny.

ZNIŻKI DLA STUDENTÓW WSE
30% zniżki w czesnym dla studentów WSE, którzy rozpoczynają kolejne studia I stopnia (prowadzone w języku polskim)

ZNIŻKI DLA STUDENTÓW DWUKIERUNKOWYCH
20% zniżki w czesnym dla studentów studiujących na innej uczelni, którzy podejmują również studia w WSE i posiadają średnią za ostatni rok powyżej 4,0

ZNIŻKI DLA ABSOLWENTÓW WSE
15 % zniżki w czesnym dla absolwentów i studentów WSE, którzy podejmą studia II stopnia na kierunku Psychologia w biznesie lub Filologia angielska
10% zniżki w czesnym za studia dla członków rodziny absolwenta WSEUczelnia UAM

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków 
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
ul. Westerplatte 11, Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
http://www.wse.krakow.pl/pl/studia/

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
ul. Św. Filipa 25, pokój F6
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Dokumenty można także przesyłać na adres uczelni:
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków z dopiskiem: Studia podyplomowe

Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera