Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Business Linguistics (studia w j. angielskim)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Foundation Year (studia w j. angielskim)

Zobacz więcej

         

Game Design

Zobacz więcej

Zobacz

         

Grafika reklamowa i multimedia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Graphic design and multimedia - UX and Graphic Design (studia w j. angielskim)

         

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz więcej

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Zobacz więcej

Zobacz

         

Strategic Management (studia w j. angielskim)

Zobacz więcej

Zobacz

         

Sztuka Cyfrowa NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie strategiczne

Zobacz więcej

Zobacz

         
Studia niestacjonarne na kierunkach Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe oraz Grafika reklamowa i multimedia trwają 7 semestrów.

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Powołana w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi doskonałe miejsce do zgłębiania wiedzy przez studentów.

To uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym). W ofercie znajdują się studia I stopnia, studia II stopnia studia anglojęzyczne oraz kierunki studiów podyplomowych. Oprócz tego WSE organizuje liczne kursy i szkolenia w Krakowie.


Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Europejską? Przede wszystkim:

-kierunki studiów i specjalności co roku dostosowywane są do wymagań pracodawców,

-każdy z oferowanych kierunków posiada profil praktyczny,

-programy nauczania konsultowane są z ekspertami z różnych branż oraz przedstawicielami Konwentu WSE,

-w czasie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania, takie jak case study, gry strategiczne i symulacyjne,

-prężnie działające na Uczelni Biuro Karier pomaga studentom w planowaniu kariery zawodowej,

-studenci mają możliwość odbycia staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej, dzięki współpracy WSE z kilkunastoma Uczelniami na świecie,

-poprzez działalność w Kołach Naukowych studenci pogłębiają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i jej bieżącymi działaniami!

Zapraszamy na www.wse.krakow.pl i do kontaktu: tel. 12 683 24 04/07 ( rekrutacja@wse.krakow.pl)

budynek wsesala wsestudenci wsebiblioteka wse

 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor–dr Małgorzata Mitoraj – Jaroszek

Dyrektor Generalna – mgr Anna Popielska-Borys


Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych– dr Agata Anacik-Kryza

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Filologia – dr Michał Kisiel

Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia - mgr Zuzanna Łazarewicz

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: ścieżka kształcenia: j. norweski - mgr Karolina Przygodzka

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: ścieżka kształcenia: j. szwedzki- mgr Tomasz Ulman

Prodziekan ds. kierunku Psychologia - mgr Mateusz Barłóg

Prodziekan ds. kierunku Game Design- mgr Magdalena Cielecka

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne- mgr Mateusz Barłóg

 

Lokalizacja uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera znajduje się w nowoczesnym i świetnie wyposażonym budynku, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 39a, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego i Muzeum Lotnictwa.


Uczelnia dysponuje przyjazną infrastrukturą i bogatym zapleczem dydaktycznym. Do dyspozycji studentów są przestronne i komfortowe sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownia fotograficzna, a także laboratoria komputerowe wyposażone w niezbędne na studiach oprogramowanie, takie jak programy graficzne, programy do tworzenia kursów e-learningowych czy badania użyteczności stron internetowych.

 

Struktura uczelni
Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia oraz podyplomowych. W ramach studiów I i II stopnia do wyboru są kierunki takie jak Psychologia, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe, Lingwistyka dla biznesu, Zarządzanie strategiczne, Game design i Filologia angielska. W ofercie znajdują się także kierunki anglojęzyczne I i II stopnia takie jak Business Linguistics, Game Design, Strategic Management czy Philology – English Philology.


Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zależy, by studenci kończący uczelnię stali się cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Właśnie dlatego, kierunki studiów i specjalności, co roku dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

 

Patron uczelni WSE

Patronem WSE jest ks. prof. Józef Tischner. Był to utalentowany publicysta, wybitny filozof oraz ceniony przez innych duszpasterz przedstawiający obiektywnie współczesną rzeczywistość, bezlitosny w dyskusjach, ale i otwarty na opinie i przekonanych innych ludzi. Tischner był zdania, że szkoła ma przede wszystkim uczyć, wychowywać przez uczenie.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
www.wse.krakow.pl/pl/studia

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, pokój 201A
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 

Kontakt

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 00, 12 683 24 04