Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera

Kraków

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Filologia – specjalność: filologia angielska

Game Design

Grafika reklamowa i multimedia

Lingwistyka dla biznesu - ścieżka w j. polskim

Psychologia

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne - studia dualne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Patron uczelni WSE

Patronem WSE jest ks. prof. Józef Tischner. Był to utalentowany publicysta, wybitny filozof oraz ceniony przez innych duszpasterz przedstawiający obiektywnie współczesną rzeczywistość, bezlitosny w dyskusjach, ale i otwarty na opinie i przekonanych innych ludzi. Tischner był zdania, że szkoła ma przede wszystkim uczyć, wychowywać przez uczenie.

 

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Powołana w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi doskonałe miejsce do zgłębiania wiedzy przez studentów.

Radę Patronacką, działającą przy Wyższej Szkole Europejskiej, tworzy grono znanych i zasłużonych przedstawicieli świata polityki, nauki i kultury. Są to osoby obdarzające Uczelnię zaufaniem wspierające ją początku istnienia. Członkowie Rady Patronackiej często goszczą w murach WSE, spotykając się ze studentami i wygłaszając wykłady.


 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor–dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof.WSE

Dyrektor Zarządzająca – Anna Popielska-Borys

Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych– dr Roksana Ulatowska

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Filologia – dr Rafał Majka

Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia - mgr Zuzanna Łazarewicz

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: ścieżka kształcenia: j. szwedzki - mgr Emilia Skrzypiec-Steblik

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka:ścieżka kształcenia: j. norweski- mgr Karolina Przygodzka

Prodziekan ds. kierunku Psychologia - mgr Mateusz Barłóg

Prodziekan ds. kierunku Game Design- mgr Magdalena Cielecka

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne- dr Agata Anacik-Kryza

 

Lokalizacja uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera znajduje się w nowoczesnym i świetnie wyposażonym budynku, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 39a, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego i Muzeum Lotnictwa.

Uczelnia dysponuje przyjazną infrastrukturą i bogatym zapleczem dydaktycznym. Do dyspozycji studentów są przestronne i komfortowe sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownia fotograficzna, a także laboratoria komputerowe wyposażone w niezbędne na studiach oprogramowanie, takie jak programy graficzne, programy do tworzenia kursów e-learningowych czy badania użyteczności stron internetowych.

 

Struktura uczelni
Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia oraz podyplomowych. Do wyboru są kierunki takie jak psychologia, filologia angielska, grafika reklamowa i multimedia, skandynawistyka, lingwistyka dla biznesu, zarządzanie strategiczne i game design. W ofercie znajdują się także kierunki anglojęzyczne I stopnia. Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zależy, by studenci kończący uczelnię stali się cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Właśnie dlatego, kierunki studiów i specjalności, co roku dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia oraz podyplomowych. Do wyboru są kierunki takie jak psychologia, filologia angielska, grafika reklamowa i multimedia, skandynawistyka, lingwistyka dla biznesu, zarządzanie strategiczne i game design. W ofercie znajdują się także kierunki anglojęzyczne I stopnia. Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zależy, by studenci kończący uczelnię stali się cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Właśnie dlatego, kierunki studiów i specjalności, co roku dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.


 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
www.wse.krakow.pl/pl/studia

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, pokój 201A
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera