Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Business Linguistics (studia w j. angielskim) Zobacz wiecej

Filologia – specjalność: filologia angielska Zobacz wiecej

Game Design Zobacz wiecej

Game Design (studia w j. angielskim) Zobacz wiecej

Grafika reklamowa i multimedia Zobacz wiecej

Lingwistyka dla biznesu - ścieżka w j. polskim Zobacz wiecej

Philology – English Philology (studia w j. angielskim) Zobacz wiecej

Psychologia Zobacz wiecej

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe Zobacz wiecej

Strategic Management (studia w j. angielskim) Zobacz wiecej

Zarządzanie strategiczne Zobacz wiecej

Studia niestacjonarne na kierunkach Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe oraz Grafika reklamowa i multimedia trwają 7 semestrów.

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Patron uczelni WSE

Patronem WSE jest ks. prof. Józef Tischner. Był to utalentowany publicysta, wybitny filozof oraz ceniony przez innych duszpasterz przedstawiający obiektywnie współczesną rzeczywistość, bezlitosny w dyskusjach, ale i otwarty na opinie i przekonanych innych ludzi. Tischner był zdania, że szkoła ma przede wszystkim uczyć, wychowywać przez uczenie.

 

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Powołana w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi doskonałe miejsce do zgłębiania wiedzy przez studentów.

To uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym i wieczorowym). W ofercie znajdują się studia I stopnia, studia II stopnia studia anglojęzyczne oraz kierunki studiów podyplomowych. Oprócz tego WSE organizuje liczne kursy i szkolenia w Krakowie.

Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Europejską? Przede wszystkim:
-kierunki studiów i specjalności co roku dostosowywane są do wymagań pracodawców,
-każdy z oferowanych kierunków posiada profil praktyczny,
-programy nauczania konsultowane są z ekspertami z różnych branż oraz przedstawicielami Konwentu WSE,
-w czasie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania, takie jak case study, gry strategiczne i symulacyjne,
-prężnie działające na Uczelni Biuro Karier pomaga studentom w planowaniu kariery zawodowej,
-studenci mają możliwość odbycia staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej, dzięki współpracy WSE z kilkunastoma Uczelniami na świecie,
-poprzez działalność w Kołach Naukowych studenci pogłębiają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i jej bieżącymi działaniami!
Zapraszamy na www.wse.krakow.pl i do kontaktu: tel. 12 683 24 04/07 ( rekrutacja@wse.krakow.pl)

 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor–dr Małgorzata Mitoraj – Jaroszek

Dyrektor Generalna – mgr Anna Popielska-Borys

Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych– dr Roksana Ulatowska

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Filologia – dr Michał Kisiel

Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia - mgr Zuzanna Łazarewicz

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: ścieżka kształcenia: j. norweski - mgr Karolina Przygodzka

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: ścieżka kształcenia: j. szwedzki- mgr Tomasz Ulman

Prodziekan ds. kierunku Psychologia - mgr Mateusz Barłóg

Prodziekan ds. kierunku Game Design- mgr Magdalena Cielecka

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne- dr Agata Anacik-Kryza

 

Lokalizacja uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera znajduje się w nowoczesnym i świetnie wyposażonym budynku, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 39a, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego i Muzeum Lotnictwa.

Uczelnia dysponuje przyjazną infrastrukturą i bogatym zapleczem dydaktycznym. Do dyspozycji studentów są przestronne i komfortowe sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownia fotograficzna, a także laboratoria komputerowe wyposażone w niezbędne na studiach oprogramowanie, takie jak programy graficzne, programy do tworzenia kursów e-learningowych czy badania użyteczności stron internetowych.

 

Struktura uczelni
Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia oraz podyplomowych. W ramach studiów I i II stopnia do wyboru są kierunki takie jak Psychologia, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe, Lingwistyka dla biznesu, Zarządzanie strategiczne, Game design i Filologia angielska. W ofercie znajdują się także kierunki anglojęzyczne I i II stopnia takie jak Business Linguistics, Game Design, Strategic Management czy Philology – English Philology.

Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zależy, by studenci kończący uczelnię stali się cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Właśnie dlatego, kierunki studiów i specjalności, co roku dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. (12) 683 24 04
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
www.wse.krakow.pl/pl/studia

Dział rekrutacji na studia podyplomowe
Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie
al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, pokój 201A
tel.: 012 683 24 60, 68, 77
fax.: 012 683 24 66
e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 

Kontakt

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 00, 12 683 24 04