Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Galeria Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Game Design

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Grafika reklamowa i multimedia

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Lingwistyka dla biznesu

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Sztuka Cyfrowa

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie strategiczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         
Studia niestacjonarne na kierunkach Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe oraz Grafika reklamowa i multimedia trwają 7 semestrów.

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Informacja dotycząca integracji WSE w Krakowie z Uniwersytetem SWPS

Trwa proces integracji Wyższej Szkoły Europejskiej z Uniwersytetem SWPS. Od 1 października 2024 r. WSE przekształci się w krakowską filię USWPS, a wszyscy studenci oraz tegoroczni kandydaci staną się członkami społeczności Uniwersytetu SWPS.


uswps

 

Opis Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Powołana w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak Wyższa Szkoła Europejska im Ks. Józefa Tischnera w Krakowie stanowi doskonałe miejsce do zgłębiania wiedzy przez studentów. To uczelnia innowacyjna, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie znajdują się studia I stopnia oraz kierunki studiów podyplomowych. Oprócz tego WSE organizuje liczne kursy i szkolenia w Krakowie.

Dlaczego warto wybrać Wyższą Szkołę Europejską? Przede wszystkim:

  • kierunki studiów i specjalności co roku dostosowywane są do wymagań pracodawców,
  • każdy z oferowanych kierunków posiada profil praktyczny,
  • programy nauczania konsultowane są z ekspertami z różnych branż oraz przedstawicielami Konwentu WSE,
  • w czasie zajęć wykorzystywane są interaktywne metody nauczania, takie jak case study, gry strategiczne i symulacyjne,
  • prężnie działające na Uczelni Biuro Karier pomaga studentom w planowaniu kariery zawodowej,
  • studenci mają możliwość odbycia staży i stypendiów zagranicznych w trakcie wymiany międzynarodowej, dzięki współpracy WSE z kilkunastoma Uczelniami na świecie,
  • poprzez działalność w Kołach Naukowych studenci pogłębiają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i jej bieżącymi działaniami!

Zapraszamy na wse.krakow.pl i do kontaktu: tel. 12 683 24 04/07 (rekrutacja@wse.krakow.pl)

Obecnie trwa intensywny proces integracji Wyższej Szkoły Europejskiej z Uniwersytetem SWPS. Jego ukończenie zaplanowane jest na rok 2025 i skutkować będzie przekształceniem WSE w krakowską filię Uniwersytetu SWPS. Studenci obu uczelni będą studiować w tym samym budynku, tworząc jedną społeczność akademicką. Stopniowy proces integracji otwiera nowe możliwości dla wszystkich pracowników, osób studiujących oraz dla społeczności lokalnej. Połączenie potencjału Uniwersytetu SWPS i WSE będzie przestrzenią do wspólnego rozwoju działalności edukacyjnej, badawczej, artystycznej oraz społecznej. Jeśli rozpoczniesz studia w WSE w roku akademickim 2023/2024, ukończysz naukę z dyplomem Uniwersytetu SWPS.

budynek wsesala wsestudenci wsebiblioteka wse

 

Władze Uczelni – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Rektor – prof. dr hab. Edward Nęcka

Dyrektor Generalna – mgr Anna Popielska-Borys


Dziekan Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Anna Treska-Siwoń

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Filologia – dr Monika Różalska

Prodziekan ds. kierunku Grafika Reklamowa i Multimedia - mgr Ziemowit Kościelny

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe - mgr Ewa Bonior

Prodziekan ds. kierunku Psychologia - mgr Monika Buczek

Prodziekan ds. kierunku Game Design- mgr Marta Błaszkowska-Nawrocka

Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie Strategiczne- mgr Krzysztof Brocławik

 

Lokalizacja uczelni

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera znajduje się w nowoczesnym i świetnie wyposażonym budynku, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 39a, w sąsiedztwie Krakowskiego Parku Technologicznego i Muzeum Lotnictwa.


Uczelnia dysponuje przyjazną infrastrukturą i bogatym zapleczem dydaktycznym. Do dyspozycji studentów są przestronne i komfortowe sale wykładowe i ćwiczeniowe, pracownia fotograficzna, a także laboratoria komputerowe wyposażone w niezbędne na studiach oprogramowanie, takie jak programy graficzne, programy do tworzenia kursów e-learningowych czy badania użyteczności stron internetowych.

 

Struktura uczelni
Uczelnia umożliwia kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia oraz podyplomowych. W ramach studiów I i II stopnia do wyboru są kierunki takie jak Psychologia, Grafika reklamowa i multimedia, Skandynawistyka: studia filologiczno - biznesowe, Lingwistyka dla biznesu, Zarządzanie strategiczne, Game design i Filologia angielska. W ofercie znajdują się także kierunki anglojęzyczne I i II stopnia takie jak Business Linguistics, Game Design, Strategic Management czy Philology – English Philology.


Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera zależy, by studenci kończący uczelnię stali się cenionymi i poszukiwanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Właśnie dlatego, kierunki studiów i specjalności, co roku dostosowywane są do aktualnych potrzeb rynku pracy, a programy nauczania konsultowane z ekspertami z różnych branż.

 

Patron uczelni WSE

Patronem WSE jest ks. prof. Józef Tischner. Był to utalentowany publicysta, wybitny filozof oraz ceniony przez innych duszpasterz przedstawiający obiektywnie współczesną rzeczywistość, bezlitosny w dyskusjach, ale i otwarty na opinie i przekonanych innych ludzi. Tischner był zdania, że szkoła ma przede wszystkim uczyć, wychowywać przez uczenie.

 

Kontakt

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

tel. (12) 683 24 04

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl


Dział rekrutacji WSE na studia I i II stopnia

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

tel. (12) 683 24 04

e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

www.wse.krakow.pl/pl/studia


Dział rekrutacji na studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, pokój 201A

tel.: 012 683 24 60, 68, 77

fax.: 012 683 24 66

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl


Przeczytaj więcej o uczelni: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 

Kontakt do uczelni

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 00, 12 683 24 04