Wyższa Szkoła Europejska (WSE) im. ks. Józefa Tischnera (Kierunek Psychologia)

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

31-033 Kraków

ul. Westerplatte 11

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia
    - spec. Psychologia menedżerska
Cena za semestr od 2450zł od od od
    - spec. Psychologia rozwoju i coaching
Cena za semestr od 2450zł od od od
    - spec. User experience - psychologia projektowania (dof.ze środków UE) - NOWOŚĆ!!
Cena za semestr od 2450zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Psychologia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2800 semestr

Psychologia

Atuty kierunku:
• zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów - praktyków z wieloletnim stażem pracy
• nastawienie na praktyczne stosowanie wiedzy psychologicznej w obecnych realiach rynkowych
• realizacja praktyk studenckich zapewnionych przez lokalny rynek organizacji zajmujących się wsparciem i rozwojem człowieka, instytucjach społecznych rynku pracy oraz organizacjach pozarządowych
aktywne metody nauczania - ograniczenie liczby godzin wykładów na rzecz dyskusji, burzy mózgów, pracy w grupach, analizy przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów - zachęcające do samodzielnego doświadczania i wnioskowania
• poznanie i zastosowanie form profesjonalnego rozwoju takich jak: szkolenia, coaching i mentoring
• poznanie zasad i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia i kreatywnych technik rozwiązywania problemów

Przykładowe miejsca pracy: instytucje, domy pomocy społecznej, domy seniora, domy dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej, urzędy pracy i biura karier, firmy, fundacje i stowarzyszenia oferujące psychologiczną pomoc i ustawiczny rozwój, centra psychoterapii i rozwoju, działy HR, działy rekrutacji, działy szkoleń i rozwoju dużych firm, firmy badawcze, szkoleniowe i konsultingowe.

Proponowane specjalności (uruchamiane dla min. 30 osób):

Psychologia menedżerska
• zdobędziesz praktyczną wiedzę w zakresie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji i zespołów
• nauczysz się podstaw podejmowania skutecznych decyzji i oceny ryzyka w biznesie
• dzięki zajęciom specjalistycznym będziesz przygotowany do efektywnego zarządzania ludźmi, zespołami i procesami.

Psychologia rynku i zachowań konsumenckich
• zyskasz praktyczną wiedzę z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania rynku oraz budowania marki
• w trakcie zajęć dowiesz się jak połączyć wiedzę psychologiczną z narzędziami internetowymi oraz jak wykorzystać ją w badaniach zachowań konsumentów
• nauczysz się opracowywać skuteczne strategie marketingowe, projektować i realizować kreatywne kampanie marketingowo-sprzedażowe, a także wizerunkowe

Psychologia rozwoju i coaching
• zdobędziesz wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego, planowania ścieżki rozwoju kariery oraz wspierania osób w ich rozwoju osobistym i zawodowym
• zajęcia prowadzone przez praktyków przygotują Cię do pracy w organizacji w zakresie zarządzania talentami, planowania rozwoju zawodowego, jak również pracy indywidualnej (coachingu)
• Assessment Centre, Development Centre – w trakcie studiów poznasz zasady prowadzenia ośrodków oceny

 

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA I STOPNIA

NOWA MATURA
Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej.***kliknij, aby powiększyć***

• W przypadku kilku przedmiotów objętych egzaminem maturalnym, punkty przyznaje się za przedmiot z najwyższą oceną.

• W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział kandydaci, którzy nie posiadają ocen ze wszystkich wymaganych przedmiotów.

• Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego, których program został zaakceptowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów posiadających tzw. starą maturę znajdują się na stronie www.wse.krakow.pl w zakładce Rekrutacja.

 

Wymagane dokumenty i kontakt

Wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie www.wse.krakow.pl

Dział Rekrutacji:
tel. 12 683 24 04/07
email: rekrutacja@wse.krakow.pl