Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

62-200 Gniezno

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38

tel.:

61 424 29 42

ikonka email do uczelni

sekretariat@pwsz-gniezno.edu.pl

rekrutacja@pwsz-gniezno.edu.pl

Studia dyplomowe

Opis uczelni

Uchwalona w 1997r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Ustawa o wyższych szkołach zawodowych”, zapoczątkowała tworzenie tego typu szkół, mających na celu zasilenie regionalnych rynków pracy. Gnieźnieńską wyższą szkołę zawodową utworzono 01-VII-2004r., na mocy rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów. Początkowa uczelnia kształciła studentów w kierunkach technicznych, kontynuując działalność gnieźnieńskiej filii Politechniki Poznańskiej. Rozszerzenie oferty edukacyjnej, podyktowane było zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami studentów, dlatego uczelnia bardzo szybko zaczęła otwierać nowe, popularne kierunki studiów.

Obecnie oferta edukacyjna uczelni obejmuje kierunki inżynierskie, bezpieczeństwa publicznego i medyczne. Rozwój uczelni pozwolił stworzyć również wydział zamiejscowy z Filią w Krotoszynie, oferując studia I-ego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Realizując praktyczny profil kształcenia, uczelnia cały czas monitoruje zmiany gospodarcze, dostosowując program do współczesnych wymogów i zapewniając studentom nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego podczas praktyk, które odbywają się w przedsiębiorstwach i instytucjach ściśle współpracujących z uczelnią. Działania te sprawiają, że absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie dużo łatwiej znajdują zatrudnienie.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie