Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Finanse i Rachunkowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od

Logistics Zobacz wiecej

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od

Management Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Międzywydziałowe studia menedżersko-prawne Zobacz wiecej

Prawo Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2500zł od

Studia Menedżersko-Prawne Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Władze Uczelni

Prezydent: Regina Szutenberg
Rektor: dr Tomasz Białas
Dziekan Wydziału Zarządzania: dr Mariola Łuczak
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji: dr Paweł Chyc
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Systemu Zapewniania Jakości: dr Cezary Tatarczuk 

Wymagane dokumenty

- świadectwo dojrzałości
- kserokopia dowodu osobistego
- kolorowe zdjęcie (wymagany format 35 mm/45 mm)


 

Zasady Rekrutacji

Biuro Rekrutacji:
tel.58 660 74 10,58 660 74 32, 50 50 50 188
adres e-mail rekrutacja@wsaib.pl

W WSAiB nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia ankietę kwalifikacyjną. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Biuro Rekrutacji czynne
w godz. od 8.00 do 16.00, w wybrane dni do 18.00 - sprawdź wsaib.pl

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Gdynia, ul. Kielecka 7

facebook.com/wsaib
 

Czesne

Wpisowe: 85 zł - obecnie promocja - 0 zł!
Czesne już od 271 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów!
Opłata za semestr od 1700 zł
Szczegóły - wsaib.pl/kandydaci/ceny-studiow

 

O uczelni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu.

Na sukces Uczelni składa się praca całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: pracowników, studentów, absolwentów, a także sympatia wielu przyjaznych nam osób i instytucji.
Uczelnia podkreśla związek z Gdynią, miastem europejskim, otwartym na nowe inicjatywy. Utrwaleniem tych związków było przyjęcie przez uczelnię imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka, który budował nową międzywojenną i powojenną Polskę, zaznaczając swój udział nie tylko w gospodarce i administracji, ale też w polityce i edukacji.

WSAiB zlokalizowana jest w dobrym punkcie komunikacyjnym tuz obok kolejki SKM – stacja Wzgórze św. Maksymiliana blisko centrum Gdyni.
W budynku znajduje się siedziba władz Uczelni, dziekanaty, aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, biblioteka wraz z czytelnią, bufet oraz punkt ksero. Uczelnia dysponuje sprzętem audiowizualnym a laboratoria komputerowe zapewniają wszystkim studiującym indywidualny dostęp do Internetu oraz nowoczesnego oprogramowania. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym budynku.


 

Współpraca z zagranicą

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od początku istnienia rozwija sieć kontaktów międzynarodowych, posiada partnerskie uczelnie w wielu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Turcji, w Rosji, na Malcie czy w Niemczech. Wymiana studentów, wykładowców, wspólne projekty i publikacje wzbogacają życie Uczelni i uczą działania w gospodarce globalnej. Umożliwiamy studentom wyjazd na studia w zagranicznej uczelni. Semestr lub dwa w innym kraju to wspaniałe, bezcenne doświadczenie, rozwijające osobowość i zmieniające plany na przyszłość. Owocuje licznymi kontaktami i przyjaźniami, znajomością języków, a często możliwością pracy w innym kraju. Do wyjazdu na stypendium, np. w ramach programu Erasmus, studenci przygotowują się już od pierwszego roku, ucząc się języków, wybierając zajęcia z zestawu przedmiotów wykładanych po angielsku, oraz angażując się w działalność studencką i pomoc przy organizacji wymiany. Na wykłady przyjeżdżają zagraniczni wykładowcy i praktycy biznesu. System ECTS zapewnia porównywalność i uznawanie studiowanych za granicą przedmiotów.

 

Nasze atuty

- doświadczeni i wybitni wykładowcy i praktycy
- nowoczesne metody nauczania
- autorskie programy studiów
- stypendia, zniżki i promocje
- promocja absolwentów przez Akademickie Biuro Karier
- Rada Pracodawców wspomagająca wejście absolwentów na rynek pracy
- administracja przyjazna studentowi
- wirtualny dziekanat
- dogodna lokalizacja, bardzo dobry dojazd - bezpłatny parking
- biblioteka, ksero, szatnia, bar - wszelkie udogodnienia w jednym budynku
- możliwość skorzystania z programu Erasmus, wyjazdy za granicę
- rozkład zajęć dostosowany do potrzeb studenta, również pracującego
- największe doświadczenie na rynku usług edukacyjnych

 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, MBA i seminarium doktorskie - nabór letni i nabór zimowy. Więcej wsaib.pl

 

Kontakt

81-303 Gdynia

ul. Kielecka 7

tel.:

58 660-74-10, 58 660-74-32