Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Gdynia

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

81-303 Gdynia

ul. Kielecka 7

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Studia Menedżersko-Prawne
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Prawo
Cena za semestr od od od 2500zł od
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Global Logistics
Zarządzanie
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Kryminologia i Kryminalistyka
Management
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł
Finanse i Rachunkowość
Cena za semestr od 2200zł od od od
Logistyka
Cena za semestr od 2200zł od od od
Administracja
Cena za semestr od 2200zł od od od 2200zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Władze Uczelni

Prezydent: Regina Szutenberg
Rektor: prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk
Prorektor: dr Tomasz Białas
Dziekan Wydziału Zarządzania: dr Cezary Tatarczuk
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji: dr Piotr Lewandowski


 

Wymagane dokumenty

- świadectwo dojrzałości
- kserokopia dowodu osobistego
- kolorowe zdjęcie (wymagany format 35 mm/45 mm)


 

Zasady Rekrutacji

Biuro Rekrutacji:
tel.58 660 74 10,58 660 74 32
adres e-mail rekrutacja@wsaib.pl
GG 8297487

W WSAiB nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia ankietę kwalifikacyjną. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Biuro Rekrutacji czynne
w godz. od 8.00 do 16.00, w wybrane dni do 18.00 - sprawdź wsaib.pl

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Gdynia, ul. Kielecka 7

facebook.com/wsaib

 

Czesne

Wspisowe: 300 zł sprawdź - zniżki i promocje! więcej: wsaib.pl
Opłata za semestr: 2200/2400zł

 

O uczelni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest pierwszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu.

Na sukces Uczelni składa się praca całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego: pracowników, studentów, absolwentów, a także sympatia wielu przyjaznych nam osób i instytucji.
Uczelnia podkreśla związek z Gdynią, miastem europejskim, otwartym na nowe inicjatywy. Utrwaleniem tych związków było przyjęcie przez uczelnię imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, człowieka, który budował nową międzywojenną i powojenną Polskę, zaznaczając swój udział nie tylko w gospodarce i administracji, ale też w polityce i edukacji.

WSAiB zlokalizowana jest w dobrym punkcie komunikacyjnym tuz obok kolejki SKM – stacja Wzgórze św. Maksymiliana blisko centrum Gdyni.
W budynku znajduje się siedziba władz Uczelni, dziekanaty, aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe, laboratoria komputerowe, biblioteka wraz z czytelnią, bufet oraz punkt ksero. Uczelnia dysponuje sprzętem audiowizualnym a laboratoria komputerowe zapewniają wszystkim studiującym indywidualny dostęp do Internetu oraz nowoczesnego oprogramowania. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym budynku.


 

Współpraca z zagranicą

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni od początku istnienia rozwija sieć kontaktów międzynarodowych, posiada partnerskie uczelnie w wielu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Turcji, w Rosji, na Malcie czy w Niemczech. Wymiana studentów, wykładowców, wspólne projekty i publikacje wzbogacają życie Uczelni i uczą działania w gospodarce globalnej. Umożliwiamy studentom wyjazd na studia w zagranicznej uczelni. Semestr lub dwa w innym kraju to wspaniałe, bezcenne doświadczenie, rozwijające osobowość i zmieniające plany na przyszłość. Owocuje licznymi kontaktami i przyjaźniami, znajomością języków, a często możliwością pracy w innym kraju. Do wyjazdu na stypendium, np. w ramach programu Erasmus, studenci przygotowują się już od pierwszego roku, ucząc się języków, wybierając zajęcia z zestawu przedmiotów wykładanych po angielsku, oraz angażując się w działalność studencką i pomoc przy organizacji wymiany. Na wykłady przyjeżdżają zagraniczni wykładowcy i praktycy biznesu. System ECTS zapewnia porównywalność i uznawanie studiowanych za granicą przedmiotów.

 

Nasze atuty

- doświadczeni i wybitni wykładowcy i praktycy
- nowoczesne metody nauczania
- autorskie programy studiów
- stypendia, zniżki i promocje
- promocja absolwentów przez Akademickie Biuro Karier
- Rada Pracodawców wspomagająca wejście absolwentów na rynek pracy
- administracja przyjazna studentowi
- wirtualny dziekanat
- dogodna lokalizacja, bardzo dobry dojazd - bezpłatny parking
- biblioteka, ksero, szatnia, bar - wszelkie udogodnienia w jednym budynku
- możliwość skorzystania z programu Erasmus, wyjazdy za granicę
- rozkład zajęć dostosowany do potrzeb studenta, również pracującego
- największe doświadczenie na rynku usług edukacyjnych

 

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, MBA i seminarium doktorskie - nabór letni i nabór zimowy. Więcej wsaib.pl