Aplikacje i usługi internetowe
Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Biopaliwa
Dla menedżerów sprzedaży
Fizyka
Informatyka
Informatyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów ERP
Integralne zarządzanie jakością – studium nowoczesnego menedżera
Inżynieria procesowa i aparatura
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
Matematyka dla nauczycieli
Menedżerów personalnych
Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 1 i IWE 2
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 3
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania
Podstawy energetyki jądrowej
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Prawno-menedżerskie
Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Public relations
Public relations – rzecznictwo prasowe
Rachunkowość i finanse
Rewitalizacja architektoniczno – urbanistyczna obszarów miejskich
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych
Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)
Statystyka i matematyka finansowa
Symulacje komputerowe dla inżynierów
Systemy diagnostyki i monitoringu w technice
Systemy komórkowe i bezprzewodowe
Technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - projektowanie przestrzeni i zarządzanie
W zakresie prawa i funduszy unii europejskiej
Wycena nieruchomości
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie
Zamówienia publiczne
Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej
Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie logistyką i spedycją dla nauczycieli
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast
Zarządzanie samorządem terytorialnym
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Aplikacje i usługi internetowe3750
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych1900
Bezpieczeństwo i higiena pracy2100
Biopaliwa2250
Dla menedżerów sprzedaży1600
Informatyka2350
Informatyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów ERP4500
Inżynieria procesowa i aparatura2500
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich2000
Matematyka dla nauczycieli2500
Menedżerów personalnych1790
Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty1500
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 1 i IWE 23000
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 33000
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania3650
Podstawy energetyki jądrowej5336
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami1800
Prawno-menedżerskie1700
Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi3500
Public relations2525
Rachunkowość i finanse2200
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych1890
Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)2450
Symulacje komputerowe dla inżynierów2800
Systemy komórkowe i bezprzewodowe2500
Urbanistyka i gospodarka przestrzenna - projektowanie przestrzeni i zarządzanie2375
Wycena nieruchomości2200
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie3500
Zamówienia publiczne1750
Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej1600
Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie2000
Zarządzanie projektami2840
Zarządzanie samorządem terytorialnym1650
Zarządzanie zasobami ludzkimi1800
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie