Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Architektura
Cena za semestr od od 3200zł od od 3200zł
Architektura Krajobrazu
Cena za semestr od od 2950zł od od
Architektura Wnętrz
Cena za semestr od 3200zł od od od 3200zł
Business and Languages
Cena za semestr od 2700zł od od od
Ekonomia
Cena za semestr od 2200zł od od od
Ekonomia on-line!
Cena za semestr od 2100zł od od od
Ekonomia i finanse biznesu – studia dofinansowane z UE
Cena za semestr od 600zł od od od
Finance and Accounting ACCA Accreditation
Cena za semestr od od od od 3750zł
Finanse i Ekonomiaon-line!
Cena za semestr od 2100zł od od od
Finanse i Rachunkowość
Cena za semestr od 1470zł od od od 1470zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Cena za semestr od od 1600zł od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O Uczelni

Uczelnie.pl

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: >biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię, business & languages (biznes i języki obce), a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę (dawniej architekturę i urbanistykę) Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery. Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę, aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk
rektor

 

Dlaczego Sopocka Szkoła Wyższa


Studia w Sopockiej Szkole Wyższej to:

 • przyszłościowe kierunki studiów ( programy studiów przygotowane z praktykami biznesu, intensywna współpraca z największymi firmami i przedsiębiorstwami)
 • innowacyjne projekty edukacyjne - uczelnia jako pierwsza w Trójmieście prowadzi studia w nowoczesnej formule „studiuj i praktykuj” (na świecie nazywane studiami dualnymi) – studia dofinansowane z UE (niskie czesne + płatne staże przez 2 lata studiów)
 • kadra akademicka z doświadczeniem praktycznym
 • gwarancja najwyższej jakości (uczelnia posiada liczne certyfikaty, akredytacje m.in ACCA oraz Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
 • gwarantowane praktyki (np. w największych korporacjach polskich i zagranicznych typu Bayer, ThyssenKrupp, Kemira, Arla, DNV; na kierunku Architektura w firmach architektonicznych, deweloperskich, zakładach produkcyjnych, itd.)
 • intensywna nauka języków obcych
 • jako jedyna uczelnia na Pomorzu prowadzi wszystkie kierunki architektoniczne
 • doskonale przygotowane pracownie (m.in. pracownia nowych mediów, prototypownia
 • darmowe kursy i szkolenia dla studentów (o wartości do 15 tys zł na studenta finansowane ze środków UE)
 • wyjazdy studyjne
 • płatne staże

 •  

  STUDIA DOFINANOSWANE Z UE

  Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z branży finansowej na rynku pracy, rozwój w Trójmieście centrów usług finansowych, atrakcyjne programy studiów SSW tworzone we współpracy z biznesem SSW, sprawiły iż uczelnia otrzymała dofinansowanie z UE na kierunki i specjalności:
 • Finanse i ekonomia biznesu
 • Kadry i płace
 • Podatki i doradztwo podatkowe.


 • Finanse i ekonomia biznesu – kierunek prowadzony w nowoczesnej formule studiuj i praktykuj czyli będącej połączeniem studiów i staży w międzynarodowych firmach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę. Czesne na studiach dofinansowanych z UE na kierunku Finanse i ekonomia biznesu jest bardzo niskie (100 zł/m-c) a dodatkowo studenci otrzymują wynagrodzenie za staże. Są to studia stacjonarne czyli trwające od poniedziałku do piątku. Staże rozpoczynają się na 2 roku studiów i trwają 2 lata (2-3 dni w tygodniu). Za staże płaci uczelnia. Studia, po których ukończeniu absolwent posiada wykształcenie wyższe poparte dwuletnim doświadczeniem zawodowym to ogromny atut i przewaga na rynku pracy.

  Dlaczego warto studiować „Finanse i Ekonomię biznesu”?
 • uzyskujesz przewagę na rynku pracy - zdobywasz wyższe wykształcenie z dwuletnim doświadczeniem zawodowym
 • odbywasz staż zawodowy w renomowanych firmach krajowych lub zagranicznych
 • niskie czesne 100 zł miesięcznie
 • wynagrodzenie za staż w formie stypendium finansowanego ze środków UE
 • znacznie podnosisz swoje kompetencje językowe
 • 50% zajęć prowadzonych przez praktyków z firm partnerskich.

  Inne specjalności dofinansowane z Unii Europejskiej, ale odbywające się już w tradycyjnej formule studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych to specjalności Kadry i płace, Podatki i doradztwo podatkowe na kierunku Finanse i rachunkowość oraz nowa specjalność Inżynieria utrzymania ruchu na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Na tych specjalnościach czesne jest dofinansowane z UE w 20-30 % w zależności od specjalności.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ssw-sopot.pl lub uzyskać w Biurze Rekrutacji Sopockiej Szkoły Wyższej.
 •  

  BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)


  Pierwsze tego typu studia w Polsce!

 • studia I STOPNIA wzorowane na najnowszych trendach uczelni światowych,
 • kierunek na międzyuczelnianym Wydziale Sopockiej Szkoły Wyższej i Ateneum Szkoły Wyższej,
 • połączenie studiów biznesowo-ekonomicznych z intensywną nauką dwóch języków obcych,
 • 50% programu studiów stanowią języki obce
 • GWARANTOWANA praktyka na szóstym semestrze studiów w największych korporacjach polskich i zagranicznych,
 • program studiów przygotowany z praktykami biznesu,
 • absolwent Business and Languages będzie doskonale przygotowany  do pracy w środowisku wielokulturowym m.in. w korporacjach międzynarodowych
 • absolwent B&L otrzyma dyplom licencjata dwóch uczelni
 •  

  Stypendia w SSW

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:
 • stypendium socjalnego
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe,artystyczne
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: www.ssw-sopot.pl

   

  Zasady rekrutacji


  Zasady rekrutacji dla studiów I stopnia (studia inżynierskie i studia licencjackie) oraz II stopnia (studia magisterskie) znajdują się na stronie internetowej uczelni: www.ssw-sopot.pl

  Terminy rekrutacji:

 • na semestr zimowy: 06.05. – 30.10.
 • na semestr letni: 02.01. – 15.02.

 •