Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH)(Niepublliczna)

palceholder

80-208 Gdańsk

ul. Kopernika 16

tel.:

58 728 46 40,
58 728 46 41

Studia dyplomowe - kierunki
Pedagogika (studia I stopnia)
Pedagogika (studia II stopnia)
Zarządzanie (studia I stopnia)

Opis Uczelni

Uczelnia Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna została powołana do życia w 1999 r., jako niepubliczna szkoła wyższa na wniosek Ministra Edukacji Narodowej. Jest jedną z największych, niepublicznych pomorskich uczelni.

O wysokiej renomie Wyższej Szkoły Humanistycznej świadczy akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydana na wszystkie oferowane kierunki studiów. Studenci uczelni mogą wybrać jeden z kilku kierunków studiów I-ego i II-ego stopnia, kształcąc się w kilkudziesięciu specjalnościach. Gdańska szkoła wyższa dysponuje również bardzo rozwiniętą ofertą studiów podyplomowych, gdzie wśród ponad 50 zakresów kształcenia, można znaleźć kierunki dostosowane do współczesnych wymogów rynku pracy.

Uczelnia jest często nagradzana licznymi wyróżnieniami certyfikatami takimi jak: „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, „Certyfikat Złoty 2016”, sześciokrotnie certyfikat programu „Uczelnia Liderów” czy certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Studenci mogą korzystać ze Studium Języków Obcych, a działające przy uczelni Biuro Karier, udostępnia liczne oferty pracy, praktyk i staży pracowniczych, organizuje organizuje również bezpłatne kursy i szkolenia.


 

Misja Uczelni

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH), lokalizowana w pięknym, nadmorskim mieście - Gdańsku, to renomowana instytucja edukacyjna o silnej misji świadczącej o jej unikalnym charakterze.

Misją GWSH jest kształcenie liderów gotowych do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku, będących promotorem wartości humanistycznych w praktyce zawodowej i osobistej. Uczelnia twierdzi, że rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego, empatii i umiejętności międzyludzkich są kluczowe do osiągnięcia tej misji.

Interdyscyplinarność jest jednym z filarów, na których opiera się misja GWSH. Członkowie społeczności akademickiej angażują się w szeroko zakrojone projekty badawcze, zintegrowane z międzynarodową siecią współpracy naukowej. Swoją misję realizują poprzez bieżące dostosowywanie programów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości, co daje absolwentom przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku pracy.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem misji GWSH jest zaangażowanie w społeczność lokalną. Uczelnia uważa, że pełna realizacja jej celów jest możliwa tylko poprzez aktywne uczestnictwo w społeczności Gdańska, co z kolei wzbogaca doświadczenia studentów i pracowników.

GWSH jest więc dobrą propozycją dla osób pragnących rozwinąć holistyczne spojrzenie na naukę i społeczeństwo, jednocześnie kształtując przyszłe pokolenia na rzecz idei humanizmu.

 

Koła naukowe na GWSH

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) w sercu malowniczego Gdańska, to miejsce, które daje studentom wiele możliwości rozwoju. Szczególnie doceniane jest za bogatą ofertę kół naukowych.

Jedną z głównych zalet GWSH jest to, że rozumie pasje swoich studentów i stwarza dla nich optymalne warunki do pogłębiania wiedzy. Przykładem są liczne koła naukowe, które gromadzą uczniów o zróżnicowanych zainteresowaniach. To doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy.

Zakres tematów, jakimi zajmują się koła naukowe, jest imponujący – od nauk humanistycznych, przez prawo, aż po ekonomię. Studentom daje to możliwość rozwijania swoich pasji i zdobywania cennych umiejętności w wybranej dziedzinie. Koła naukowe na GWSH są miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy oraz miejsce, gdzie teoria łączy się z praktyką na co dzień.

Należy podkreślić, że na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ceniona jest aktywność studentów. Prawdziwy rozwój naukowy jest możliwy tylko przez praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i GWSH stwarza takie możliwości. Bez wątpienia, koła naukowe są wyjątkowym atutem tej uczelni.

 

Studia podyplomowe

Poznaj Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną (GWSH) - miejscem, które świetnie łączy tradycję z innowacyjnością. Położona w sercu malowniczego Gdańska, kreuje doskonałe warunki do rozwoju osobistego i naukowego studentów.

Szczególnie godne uwagi są oferowane przez uczelnię studia podyplomowe. Są one odpowiedzią na dynamiczne zmiany na rynku pracy oraz narastające oczekiwania pracodawców. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna stawia na interdyscyplinarne podejście, dzięki czemu studia podyplomowe obfitują w bogaty wybór specjalistycznych kierunków, takich jak Zarządzanie Zasobami Ludzkimi czy Dietetyka Kliniczna.

Dużym atutem tej uczelni jest opieka dydaktyczna prowadzona przez doświadczone kadry, które na co dzień angażują się w pracę naukowo-badawczą. Takie podejście gwarantuje skuteczne przekazywanie wiedzy praktycznej, której poszukują przyszli specjaliści. Tym samym GWSH znakomicie łączy teorię z praktyką, czyniąc naukę ciekawą i inspirującą.

Zdecydowanie warto więc rozważyć wybór Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. To miejsce, które daje możliwość zdobycia cennych kompetencji i umiejętności, niezbędnych do pełnienia zawodów przyszłości.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Pedagogika (studia I stopnia)2 200 zł/semestr2 200 zł/semestr
Pedagogika (studia II stopnia)2 800 zł/semestr2 800 zł/semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Konferencja dot. przekształcenia Akademii Pomorskiej w Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Sopocka Szkoła Wyższa - film w języku rosyjskim
Prawo w WSAiB Gdynia najlepsze na Pomorzu