Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

80-802 Gdańsk

ul. 3 Maja 25A

tel.:

58 722 08 00 Rekrutacja
tel.: 58 722 08 80 Biuro Rektora

ikonka email do uczelni

rekrutacja@ateneum.edu.pl

BUSINESS AND LANGUAGES (B&L)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Europeistyka
Filologia
Nauki o rodzinie
Pedagogika

Opis Uczelni

Gdańska szkoła wyższa Ateneum została powołana do życia na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej 23-06-2004r. i wpisana do rejestru wyższych uczelni zawodowych. W pierwszym okresie działalności, uczelnia prowadziła studia licencjackie I-ego stopnia oferując studentom pięć kierunków edukacyjnych.

W 2007r. Ateneum – Szkoła Wyższa poszerzyła swoją ofertę o studia magisterskie II-ego stopnia z kierunkiem europeistyka. Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe oraz liczne kursy językowe i kwalifikacyjne oraz szkolenia zawodowe.

Nazwa uczelni nawiązuje do gdańskich tradycji naukowych XVII w., kiedy Academicum sive Illustre zwane było też Ateneum Gdańskim, nawiązującym do rzymskiej uczelni cesarza Hadriana. Trzywydziałowa struktura gdańskiej szkoły wyższej, kształci przyszłych pracowników administracyjnych instytucji państwowych, dziennikarzy, filologów i pedagogów. Oferta edukacyjna dostosowana jest do wymogów stawianych absolwentom przez pracodawców, dlatego indeks Ateneum – Szkoły Wyższej jest wysoko ceniony w przyszłej karierze zawodowej.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2300 zł / semestr 2200 zł / semestr
spec. Filologia angielska 2300 zł / semestr 2350 zł / semestr
spec. Filologia germańska 2300 zł / semestr 2350 zł / semestr
spec. Filologia hiszpańska 2300 zł / semestr 2350 zł / semestr
spec. Filologia szwedzka 2300 zł / semestr 2350 zł / semestr
spec. Filologia włoska 2300 zł / semestr 2350 zł / semestr
spec. Diagnoza i terapia pedagogiczna 2300 zł / semestr
spec. Edukacja i opieka nad małym dzieckiem 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia dające uprawnienia nauczycielskie) 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią 2300 zł / semestr
spec. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną 2300 zł / semestr
spec. Opieka nad ludźmi starszymi 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika dorosłych - zarządzanie zasobami ludzkimi 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika dorosłych i aktywizacja ludzi starszych 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika ogólna 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika resocjalizacyjna 2300 zł / semestr
spec. Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 2300 zł / semestr
spec. Resocjalizacja z socjoterapią 2300 zł / semestr
spec. Resocjalizacja z terapią uzależnień 2300 zł / semestr
spec. Wychowanie przedszkolne z kształtowaniem artystycznym dziecka 2300 zł / semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Sopocka Szkoła Wyższa - uczelnia oczami studentów
Studiuj w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Studia stacjonarne studnia niestacjonarne Gdańsk Gdańska Szkoła Wyższa

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni pomorskie