Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Etnologia - 1 uczelnia

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Etnologia w Gdańsku

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Gdański (UG) od 2000 zł /Semestr

Uczelnie z kierunkiem etnologia w Gdańsku

Zastanawiasz się nad studiami na kierunku etnologia? Chcesz wiedzieć, jak przebiega rekrutacja i na które uczelnie w Gdańsku warto aplikować? Znamy odpowiedź na te pytania! Zapraszamy do lektury!Etnologia jest to jedna z dyscyplin, która – obok etnografii, antropologii kulturowej oraz antropologii społecznej – wchodzi w zakres antropologii, czyli nauki o człowieku, a także jego kulturze. Etnologia (z języka greckiego: ethnos – lud, plemię czy naród; logos – nauka) to nauka o ludach – przedmiotem jej badań jest człowiek jako jednostka w społeczności lokalnej lub grupie etnicznej. Warto zaznaczyć, że etnologia zajmuje się nie tylko przeszłością, ale także, a nawet przede wszystkim, czasami współczesnymi. Na czym polega praca etnologa? Mówiąc w skrócie – etnolog zdobywa wiedzę o ludziach, których łączą pewne cechy kulturowe. W jaki sposób? Między innymi poprzez badania terenowe – odwiedzając lud, plemię lub inną społeczność, etnolog przeprowadza wywiady; rozmawia o życiu codziennym, poznaje zwyczaje i religie. Informacje gromadzi na nagraniach – np. z dyktafonu czy kamery – fotografiach czy notatkach. Następnie opracowuje wyniki badań. Kandydat na studia etnologiczne powinien z pewnością pasjonować się przedmiotem nauk społecznych. Zainteresowania przyszłego etnologa powinny dotyczyć jednak nie tylko humanistyki – przydatna jest także wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, głównie geografii. Na wagę złota bywa także znajomość języków obcych, a także języków mniejszości narodowych czy gwar. Tym, co powinno charakteryzować kandydata na etnologię, jest z pewnością otwartość na innych ludzi i inne kultury. Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować etnologięEtnologia nie jest jednym z tych kierunków, które pojawiają się w ofercie większości uczelni. Jest to kierunek głównie uniwersytecki. W Gdańsku etnologia dostępna jest jedynie na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Historycznym. Studia etnologiczne podjąć tutaj można zarówno na I stopniu (studia licencjackie), jak i na II stopniu (magisterskie). Studia licencjackie dostępne są w trybie dziennym i zaocznym, a studia magisterskie – jedynie dziennie. Na studiach licencjackich prowadzone są dwie specjalności: •antropologia ludów morza,•antropologia Kaszub i Pomorza. Atuty etnologii na Uniwersytecie GdańskimEtnologia na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim ciekawe studia – takie, dzięki którym poznasz inne kultury i zorientujesz się w mechanizmach, jakie rządzą współczesnym światem. Zyskasz także solidne humanistyczne wykształcenie, ale także konkretne umiejętności praktyczne, pozytywnie weryfikowane przez rynek pracy – takie jak umiejętność kontaktu oraz pracy z ludźmi, umiejętność krytycznej analizy czy działania metodą projektów. Ważnym atutem studiów są zajęcia prowadzone przez ekspertów, którzy w swojej pracy naukowej badają ludy Ameryki Południowej, Australii i Nowej Gwinei czy Japonii. Dzięki temu studenci zapoznają się z najnowszymi wynikami badań terenowych, a także z współczesną refleksją dotyczącą zagadnień etnicznych. Uniwersytet Gdański współpracuje również z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi. Prowadzi także Studenckie Naukowe Koło Etnologów, które wydaje własne czasopismo pt. „Tam Tam”.    Zasady rekrutacji na etnologięRekrutacja na studia licencjackie na kierunku etnologia przebiega na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W jaki sposób tworzony jest ranking? Oto kryteria kwalifikacyjne:Źródło: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20172018/etnologia-stacjonarne-i_stopniaPrzedmioty wykładane na etnologiiW jakich zajęciach będziesz uczestniczył jako student etnologii? Oto lista wybranych przedmiotów:•metodyka badań terenowych,•etnografia Polski,•etnologia Europy, •antropologia Współczesności, •antropologia miasta,•etnologia Pomorza, •etnologia ludów nadmorskich,•antropologia kulturowa i społeczna, •współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej, •teorie kultury, •teorie społeczeństwa, •warsztaty etnologiczne, •antropologiczne interpretacje kultury.  Autor: Joanna Mzaur

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku