Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Etnologia - 1 uczelnia

Uniwersytet Gdański

80-308 Gdańsk

ul. Bażyńskiego 8, budynek Rektoratu

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 523 25 31, 523 25 32

fax.:

ikonka email do uczelni

www.ug.edu.pl

email:

www.ug.edu.pl

Zobacz także

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 522 75 19, 58 522 75 21

fax.:

Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I i II stopnia

Akademia Pomorska w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte 64

ikonka telefon do uczelni
tel.:

59 84 05 950, 59 84 05 910 (kierunki medyczne), 607 927 430

fax.:

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

fax.:

wewn. 40
rekrutacja.: (58) 305 08 89 | 305 08 12 |
305 08 11 wew. 46
infolinia (58) 305 01 83

Uczelnie z kierunkiem etnologia w Gdańsku

Zastanawiasz się nad studiami na kierunku etnologia? Chcesz wiedzieć, jak przebiega rekrutacja i na które uczelnie w Gdańsku warto aplikować? Znamy odpowiedź na te pytania! Zapraszamy do lektury!Etnologia jest to jedna z dyscyplin, która – obok etnografii, antropologii kulturowej oraz antropologii społecznej – wchodzi w zakres antropologii, czyli nauki o człowieku, a także jego kulturze. Etnologia (z języka greckiego: ethnos – lud, plemię czy naród; logos – nauka) to nauka o ludach – przedmiotem jej badań jest człowiek jako jednostka w społeczności lokalnej lub grupie etnicznej. Warto zaznaczyć, że etnologia zajmuje się nie tylko przeszłością, ale także, a nawet przede wszystkim, czasami współczesnymi.

Na czym polega praca etnologa? Mówiąc w skrócie – etnolog zdobywa wiedzę o ludziach, których łączą pewne cechy kulturowe. W jaki sposób? Między innymi poprzez badania terenowe – odwiedzając lud, plemię lub inną społeczność, etnolog przeprowadza wywiady; rozmawia o życiu codziennym, poznaje zwyczaje i religie. Informacje gromadzi na nagraniach – np. z dyktafonu czy kamery – fotografiach czy notatkach. Następnie opracowuje wyniki badań.

Kandydat na studia etnologiczne powinien z pewnością pasjonować się przedmiotem nauk społecznych. Zainteresowania przyszłego etnologa powinny dotyczyć jednak nie tylko humanistyki – przydatna jest także wiedza z zakresu nauk przyrodniczych, głównie geografii. Na wagę złota bywa także znajomość języków obcych, a także języków mniejszości narodowych czy gwar. Tym, co powinno charakteryzować kandydata na etnologię, jest z pewnością otwartość na innych ludzi i inne kultury.

Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować etnologię

Etnologia nie jest jednym z tych kierunków, które pojawiają się w ofercie większości uczelni. Jest to kierunek głównie uniwersytecki. W Gdańsku etnologia dostępna jest jedynie na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Historycznym. Studia etnologiczne podjąć tutaj można zarówno na I stopniu (studia licencjackie), jak i na II stopniu (magisterskie). Studia licencjackie dostępne są w trybie dziennym i zaocznym, a studia magisterskie – jedynie dziennie. Na studiach licencjackich prowadzone są dwie specjalności:
•antropologia ludów morza,
•antropologia Kaszub i Pomorza.

Atuty etnologii na Uniwersytecie Gdańskim

Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim ciekawe studia – takie, dzięki którym poznasz inne kultury i zorientujesz się w mechanizmach, jakie rządzą współczesnym światem. Zyskasz także solidne humanistyczne wykształcenie, ale także konkretne umiejętności praktyczne, pozytywnie weryfikowane przez rynek pracy – takie jak umiejętność kontaktu oraz pracy z ludźmi, umiejętność krytycznej analizy czy działania metodą projektów.

Ważnym atutem studiów są zajęcia prowadzone przez ekspertów, którzy w swojej pracy naukowej badają ludy Ameryki Południowej, Australii i Nowej Gwinei czy Japonii. Dzięki temu studenci zapoznają się z najnowszymi wynikami badań terenowych, a także z współczesną refleksją dotyczącą zagadnień etnicznych. Uniwersytet Gdański współpracuje również z wiodącymi polskimi ośrodkami etnologicznymi. Prowadzi także Studenckie Naukowe Koło Etnologów, które wydaje własne czasopismo pt. „Tam Tam”.   

Zasady rekrutacji na etnologię

Rekrutacja na studia licencjackie na kierunku etnologia przebiega na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W jaki sposób tworzony jest ranking? Oto kryteria kwalifikacyjne:


Źródło: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20172018/etnologia-stacjonarne-i_stopnia

Przedmioty wykładane na etnologii

W jakich zajęciach będziesz uczestniczył jako student etnologii? Oto lista wybranych przedmiotów:
•metodyka badań terenowych,
•etnografia Polski,
•etnologia Europy,
•antropologia Współczesności,
•antropologia miasta,
•etnologia Pomorza,
•etnologia ludów nadmorskich,
•antropologia kulturowa i społeczna,
•współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej,
•teorie kultury,
•teorie społeczeństwa,
•warsztaty etnologiczne,
•antropologiczne interpretacje kultury.  

Autor: Joanna Mzaur