Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Archeologia - 1 uczelnia


Uczelnie z kierunkiem archeologia w Gdańsku

Planujesz studia archeologiczne? Sprawdź, które uczelnie w Gdańsku oferuję taki kierunek kandydatom na studia w Trójmieście! Mamy dla Ciebie także inne informacje na temat studiów z zakresu archeologii!Któż z nas, oglądając przygody Indiany Jonesa, najsłynniejszego archeologa na świecie, nie pomyślał przez chwilę o tym, jak ciekawa i fascynująca jest praca archeologa? Choć codzienność archeologa w rzeczywistości nie obfituje w aż tak spektakularne przygody, jak te, które spotykały Indianę, to nie da się ukryć, że jest to interesujący sposób na życie zawodowe. Warto jednak mieć świadomość, że praca archeologa wiąże się też z wieloma kwestiami, o których trzeba wiedzieć, decydując się na studia archeologiczne. Po pierwsze – archeologowie pracują w terenie, poszukując pozostałości kultury materialnej zarówno w ziemi, jak i w wodzie, a po zakończeniu prac terenowych sporządzają dokumentację wykopaliskową, którą cechować musi olbrzymia precyzja. Po drugie – praca archeologa wiąże się z częstymi podróżami, nierzadko poza krajem, w rozmaitych warunkach atmosferycznych, nieraz zupełnie różnych od tych panujących w Polsce. Po trzecie – powietrze na terenie wykopalisk może być mocno zanieczyszczone pyłami, co szkodzi drogom oddechowym i oczom. Ciekawostką jest fakt, że archeologia – mimo że sama sięga daleko w historię – sama jest nauką stosunkowo młodą. Ugruntowała się w XIX wieku, choć już wcześniej, w celach kolekcjonerskich, dokonywano wykopalisk. Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować archeologięArcheologię można studiować w Gdańsku tylko na jednej uczelni. Jest to Uniwersytet Gdański, a konkretnie Instytut Archeologiczny na Wydziale Historycznym UG. Prowadzone są tutaj studia archeologiczne na dwóch poziomach kształcenia – studia licencjackie oraz studia magisterskie. Studia są dostępne jedynie w trybie dziennym. Dlaczego archeologia na Uniwersytecie Gdańskim?Jeśli planujesz studia na kierunku archeologia, to Uniwersytet Gdański jestę naprawdę dobrym wyborem. Uniwersytet Gdański zajmuje bowiem dobrą pozycję w ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych w kategorii „historia i archeologia” utworzonym przez magazyn „Perspektywy” w 2016 roku.Dużym atutem studiów archeologicznym na Uniwersytecie Gdańskim jest fakt, że po każdym roku studiów studenci odbywają praktyki – są to badania wykopaliskowe w Polsce lub za granicą, np. w Grecji, Macedonii czy na Ukrainie. Na uczelni działają także prężnie koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej oraz Koło Naukowe Studentów Archeologii – oba koła organizują konferencje naukowe, warsztaty, pikniki, pokazy filmowe i wykłady, na które zapraszani są archeolodzy m.in. z Oxford University. Studiowanie archeologii na Uniwersytecie Gdańskim zapewnia w związku z tym kontakt z aktualnymi trendami w światowej archeologii. Zasady rekrutacji na archeologięKandydaci na studia licencjackie na archeologii powinni być zorientowani w zasadach rekrutacji – prezentuje je poniższa tabela:zdjecieŹródło: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20172018/archeologia-stacjonarne-i_stopnia Kandydaci na studia magisterskie rekrutowani są na podstawie konkursów dyplomów, ale tylko w przypadku absolwentów archeologii na studiach I stopnia. Absolwenci innych kierunków będą musieli dodatkowo przejść rozmowę kwalifikacyjną.Przedmioty wykładane na archeologiiOto lista przedmiotów wykładanych na studiach licencjackich z archeologii:• antropologia kulturowa,• archeologia powszechna – Paleolit i mezolit,• archeologia powszechna – Neolit,• archeologia powszechna – Eneolit,• archeologia powszechna – Epoka brązu i wczesna epoka żelaza,• archeologia powszechna – Okres lateński i okres wpływów rzymskich,• archeologia powszechna – Okres wędrówek ludów,• archeologia powszechna – Wczesne średniowiecze,• archeologia powszechna VIII. Okres nowożytny,• archeologia śródziemnomorska,• filozofia i teoria kultury,• historia starożytna dla archeologów,• historia średniowiecza,• lektorat - język angielski,• lektorat - język łaciński,• lektorat - język niemiecki,• metodyka badań terenowych,• muzealnictwo,• paleoekologia z elementami archeobotaniki,• praktyki wykopaliskowe wakacyjne,• techniki dokumentacji źródeł,• techniki informatyczne w archeologii,• techniki pracy naukowej,• wstęp do archeologii,• wstęp do nauk o Ziemi,• wstęp do pradziejów powszechnych• i inne…A tak prezentuje się lista przedmiotów wykładanych na studiach magisterskich z archeologii: • archeologia osadnicza,• archeologia Palestyny,• epigrafika grecka,• migracje i szlaki handlowe epoki brązu,• podstawy gospodarcze społeczności barbarzyńskiej Europy (II w p.n.e.- VI w n.e.,• podstawy konserwacji zabytków archeologicznych,• prehistoria sztuki,• kultura symboliczna kpp• i inne…Autor: Malwina Mróz

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku