Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoją opinią na temat uczelni Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie . Z pewnością będzie ona bardzo pomocna dla Waszych młodszych kolegów rozpoczynających studia wyższe.

 • Studia na tym kierunku są drogą do spełnienia naszych marzeń i celów życiowych, a w sytuacji trudności ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy, mamy wrażenie, że nas ten problem nie będzie to dotyczyć. Wybrałyśmy Państwową Uczelnię Zawodową z uwagi na pozytywny przekaz od osób już tu studiujących i chyba się nie pomyliłyśmy. Oprócz solidnej wiedzy otrzymujemy od wykładowców, pracowników Uczelni, koleżanek i kolegów życzliwość, ciepło i bezpieczny klimat, co jest bezcenne.

  Basia
  Pedagogika
  17-07-2020
 • Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja ukończyłem w 2017 roku. Zdobyta w toku studiów wiedza i umiejętności pozwoliły mi na rozszerzenie zakresu działania prowadzonejprzeze mnie firmy o usługi związane z projektowaniem i wykonywaniem sieci teletechnicznych na potrzeby odbiorców indywidualnych, firm i instytucji. Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na tego typu usługi, uważam, że absolwenci tego kierunku nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem studiów.

  Mariusz
  Elektronika i telekomunikacja
  09-07-2020
 • Obecnie branża inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej potrzebuje rąk do pracy, co widzimy, odbywając praktyki w zakładach produkcyjnych i przeglądającpojawiające się oferty pracy. Teraz, gdy jestem już na końcowym etapie studiów, widzę, że wybór kierunku inżynierskiego związanego z inżynierią produkcji był bardzo dobrym pomysłem i przepustką do kariery zawodowej. Jestem pełen optymizmu na przyszłość, mając kilka opcji wyboru zakładu pracy, z którym zwiążę swoją karierę zawodową.

  Student III roku
  Mechanika i budowa maszyn
  25-06-2020
 • Serdecznie polecam studiowanie na kierunku informatyka. Wysoko wykwalifikowana kadra, często z praktycznym doświadczeniem zdobytym w dużych firmach, miła atmosfera i indywidualne podejście do studenta oraz pomocni pracownicy dziekanatu – to jest to, czym wyróżnia się informatyka w PUZ, i trudno to znaleźć na dużych uczelniach. Tu, oprócz dobrego zaplecza dydaktycznego i technicznego, młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, poszerzać wiedzę i działać w organizacjach studenckich, stale podnosząc swoje umiejętności, co jest niezwykle ważne i pomaga pewnym krokiem wejść na rynek pracy.

  Paulina
  Informatyka
  16-06-2020
 • Studia na kierunku praca socjalna pozwalają nam zdobyć solidną wiedzę, niezbędną w przygotowaniu do zawodu pracownika socjalnego, który jest obecnie najbardziej poszukiwaną profesją na rynku pracy. Realizujemy się w Studenckim Kole Naukowym, pogłębiając szeroko pojętą wiedzę socjologiczną, psychologiczną czy pedagogiczną. Ponadto poza zdobywaniem wiedzy stricte merytorycznej zdobywamy umiejętności poprzez realizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w instytucjach związanych z pracą socjalną – u naszych potencjalnych pracodawców.

  Anna
  Praca socjalna
  10-06-2020
 • Ukończenie kierunku pielęgniarstwo umożliwiło mi natychmiastowe podjęcie pracy w zawodzie pielęgniarki, obudziło potrzebę dalszego kształcenia, samorozwoju, poszukiwania nowych informacji związanych z zawodem. Dało świadomość pozwalającą na kreowanie zdrowych zachowań wśród społeczeństwa i aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach charytatywnych. Dało też możliwość powrotu do macierzystej Uczelni w charakterze technika symulacji, a w przyszłości – mam nadzieję – w charakterze wykładowcy…

  Magdalena
  Pielęgniarstwo
  02-06-2020
 • Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiowania, od razu po obronie pracy licencjackiej podjęłam pracę w zawodzie i obecnie pracuję w PKO Banku Polskim SA. Uczelnia dzięki praktycznemu profilowi nauczania pozwala świetnie przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Jest to miejsce bardzo przyjazne dla studentów, za którym ja osobiście, w swoim dorosłym życiu czasami tęsknię i z miłą chęcią wróciłabym tutaj, chociaż na kilka wykładów.

  Anna
  Ekonomia
  28-05-2020
 • Po ukończeniu kierunku rolnictwo w PWSZ w Ciechanowie zdobyłem tytuł inżyniera i nabyłem prawo do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dzięki takiemu wykształceniu mogę ubiegać się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej skierowane na modernizację polskiego rolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem rolno–spożywczym, agroturystyką lub działalnością usługową. Obecnie pracuję jako kierownik sprzedaży w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją oraz obrotem paszami. W przyszłości planuję przejąć gospodarstwo po moich rodzicach, kiedy osiągną wiek emerytalny.

  Tomek
  Rolnictwo
  21-05-2020
 • PUZ w Ciechanowie jest uczelnią, która stawia na pierwszym miejscu dobro studenta. Wszyscy wykładowcy, z którymi miałem przyjemność rozwijać swoją wiedzę dali odczuć, że celem jest przekazanie wiedzy, nawet tej najtrudniejszej, w sposób prosty i zrozumiały oraz zachęcający do dalszego poznawania. Z ogromną sympatią będę wspominał czas studiów, gdzie każdy był traktowany po partnersku i celem wspólnym była odpowiedzialna pomoc w przejściu każdego ze studentów przez kolejny etap życia i przygotowanie do nowego.

  Robert
  Ekonomia
  01-05-2020