Reklama - Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu

Artystyczna Grafika Komputerowa
Informatyka

Opis Uczelni

Wyższa szkoła o profilu informatycznym, powstała w Łodzi z inicjatywy Anieli Bednarek 15-IV-1997r. Łódzka uczelnia jest jedną z największych niepublicznych szkół wyższych o profilu informatycznym w regionie Łodzi i w województwie kujawsko-pomorskim, Szybki rozwój szkoły i duże zainteresowanie studentów ciekawymi kierunkami, spowodowało utworzenie filii zamiejscowych uczelni w Warszawie, Opatówku i Bydgoszczy.

Rozwijając kierunki nauk o zdrowiu, uczelnia uruchomiła Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne WSIU” w Głownie, gdzie przyszli pracownicy służby zdrowia i gabinetów kosmetycznych mogą doskonalić umiejętności praktyczne.

Uczelnia kładzie duży nacisk na wykorzystanie w pracy nowoczesnych technologii, dysponując ponad 1500 stanowiskami komputerowymi. Proces dydaktyczny odbywa się w ścisłym kontakcie z przedstawicielami biznesu i pracodawców, dostosowując ofertę edukacyjną do wymagań rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z fizjoterapią i pracą socjalną oraz innowacyjne kierunki informatyczne z grafiką komputerową. Bydgoska filia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi kształci studentów na studiach stacjonarnych, zaocznych i z wykorzystaniem platform edukacyjnych e-learning, oferując kierunki informatyczne.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Święto Uczelni 2020- Akademia Pomorska w Słupsku
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" - Spot promocyjny
Jutro zaczyna się dziś... Politechnika Śląska

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni kujawsko-pomorskie