Wydział Zarządzania (WZ) Politechniki Białostockiej

16-001 Białystok

Kleosin, ul. Ojca Tarasiuka 2

tel.:

85 746 98 02, 85 746 98 34

ikonka email do uczelni

www.wz.pb.edu.pl

wz.rekrutacja.stac@pb.edu.pl

wz.rekrutacja.niestac@pb.edu.pl

Logistyka
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zarządzanie i inżynieria usług
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie