Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Psychologia

Opis Uczelni

Akademia Podlaska w Białymstoku jest uczelnią niepubliczną, założoną w 1996 roku. Od początku istnienia uczelnia stawiała przede wszystkim na wysoki poziom kształcenia oraz oferowanie edukacji na tych kierunkach, w których jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy.


W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie na takich kierunkach, jak psychologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Programy kształcenia są stale modyfikowane, aby wiedza i umiejętności absolwentów na danym kierunku były dopasowane do potrzeb pracodawców.

Kształcenie odbywa się z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Poza obowiązkowym programem nauczania, studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i kolejnych kwalifikacji. Nauka odbywa się w przyjaznych warunkach, niewielkich grupach oraz pod okiem doświadczonych wykładowców – nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków.


 

Misja Uczelni APwB

Akademia Podlaska (APwB) w Białymstoku, jest jednym z czołowych regionalnych ośrodków edukacyjnych w Polsce. Ta uczelnia, zlokalizowana w sercu Białegostoku, inspiruje pewność siebie i osobistą transformację przez edukację.

Misja APwB skupia się na rozwijaniu każdego studenta jako unikalnej, pełnej zdolności jednostki. Uczelnia kładzie nacisk na badania naukowe i innowacje pedagogiczne, zachęcając studentów do osiągania doskonałości w swoich dziedzinach badań.

Interdyscyplinarny charakter uczelni umożliwia studentom dostęp do szerokiego spektrum kursów i kierunków studiów. APwB jest szczególnie znana z jakości kształcenia nauczycieli i pracowników społecznych, przyczyniając się do rozwoju regionalnego i krajowego systemu edukacji.

APwB rozwija mocne relacje z lokalnymi społecznościami, środowiskiem biznesu oraz partnerami edukacyjnymi w Polsce i za granicą. Dzięki temu studenci APwB mają możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego oraz rozwijania międzynarodowych kontaktów naukowych.

Podsumowując, Akademia Podlaska w Białymstoku to placówka, która nieustannie inwestuje w rozwój studentów, profesjonalizm kadry i innowacyjność edukacji, spełniając swoją misję kształcenia kolejnych pokoleń wykwalifikowanych i zaangażowanych specjalistów.

 

Stypendia na APwB

Akademia Podlaska w Białymstoku to renomowana uczelnia wyższa, która oferuje wiele możliwości dla swoich studentów, w tym różnego rodzaju stypendia.

APwB, zlokalizowana w sercu Białegostoku, daje swoim studentom doskonałe warunki do rozwoju naukowego. Jednym z głównych punktów w polityce uczelni jest wsparcie finansowe dla swoich studentów, a szczególnie dla tych, którzy wykazują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Uczelnia oferuje możliwość uzyskania stypendium naukowego dla studentów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Jest również stypendium socjalne dostępne dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, APwB dostarcza stypendia motywacyjne dla studentów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu uczelni, a także stypendia dla osób z niepełnosprawnościami.

APwB w Białymstoku zapewnia szeroki wachlarz możliwości dla swoich studentów do otrzymania stypendium. Jest to doskonały sposób na wsparcie finansowe swojej edukacji, a nawet otrzymanie dodatkowych środków na osobiste cele.

Oto różne typy stypendiów:

  • Pomoc finansowa w sytuacjach materialnych: Ten rodzaj wsparcia finansowego jest kierowany do studentów w trudnej sytuacji finansowej, zależny od dochodu na osobę w rodzinie. Wartość tego wsparcia miesięcznie mieści się w zakresie od 800 do 2000 zł.
  • Stypendium dla studentów z niepełnosprawnością: Przeznaczone dla studentów z oficjalnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z kwotami w przedziale od 600 do 1000 zł.

  • Wyróżnienie Rektora: Przyznawane za wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie, dostępne po zakończeniu pierwszego roku nauki. Kwoty tego stypendium wahają się od 700 do 1200 zł, a liczba beneficjentów ograniczona jest do 10% studentów na poszczególnych kierunkach.

  • Nagroda Ministra: Dedykowany studentom z wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Najwyższa możliwa kwota tego jednorazowego grantu wynosi 17 000 zł.

 

Studia podyplomowe

Akademia w Białymstoku jest renomowaną instytucją w dziedzinie edukacji i badań naukowych. Zlokalizowana w sercu pięknego miasta Białystok, uczelnia jest znana z jakości nauczania oraz niezwykle szerokiej gamy programów studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe dostępne w APwB w Białymstoku dostarczają doskonałej, zróżnicowanej edukacji, która odpowiada na dynamikę zmieniających się potrzeb współczesnego rynku pracy. Charakteryzują się one głębokim ukierunkowaniem na praktykę, a także aktywnym zaangażowaniem uczestników w proces nauczania.

Uczelnia oferuje różnorodne programy studiów podyplomowych, które są zaprojektowane, tak aby sprostać potrzebom różnych zawodów. Dostosowane są one do wymogów ciągłego kształcenia oraz poszerzania kompetencji. To jest idealne miejsce dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, czy to w ramach bieżącego zawodu, czy też po prostu z chęci rozwoju osobistego.

APwB przywiązuje ogromną wagę do jakości kształcenia i doświadczenia studenckiego. Jakość nauczania jest tu na najwyższym poziomie, a studenci są otoczeni przez wykwalifikowany i doświadczony personel akademicki. Wszystko to sprawia, że decyzja o kontynuowaniu nauki na APwB w Białymstoku jest wyborem doskonałym.

 

ikonka kierunki studiów

Wybrane kierunki na - Akademia Podlaska w Białymstoku - Akademia Nauk Stosowanych (APWB)

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

To UWM - Wizard ft. Karolina
Studiuj na UMK!
Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020