Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (NWSP)

15-305 Białystok

Al. Jana Pawła II 91

tel.:

85 742-01-99

ikonka email do uczelni

Pedagogika

Opis Uczelni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest uczelnią niepubliczną, założoną w 1996 roku. Od początku istnienia uczelnia stawiała przede wszystkim na wysoki poziom kształcenia oraz oferowanie edukacji na tych kierunkach, w których jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy.

W ofercie kształcenia znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolite studia magisterskie na takich kierunkach, jak psychologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Programy kształcenia są stale modyfikowane, aby wiedza i umiejętności absolwentów na danym kierunku były dopasowane do potrzeb pracodawców.

Kształcenie odbywa się z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności. Poza obowiązkowym programem nauczania, studenci mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i kolejnych kwalifikacji. Nauka odbywa się w przyjaznych warunkach, niewielkich grupach oraz pod okiem doświadczonych wykładowców – nauczycieli akademickich oraz specjalistów praktyków.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Wychowanie Obronne z Problematyką Przestępczości 2. 800400
Pedagogika pracy socjalnej z resocjalizacją 2. 800400
Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną2. 800400
Pedagogika społeczno-wychowawcza z edukacją zdrowotną 2. 800400
Edukacja medialna z projektowaniem graficznym2. 800400

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

To UWM - Wizard ft. Karolina
Studiuj na UMK!
Jak wygląda kampus UMCS?| CAMPUS TOUR 2020

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie