Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej

Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej PolskiejZakład Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konferencji pod nazwą "Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej".

Konferencja odbędzie się już 21 maja 2015 roku w budynku Uczelni w Białej Podlaskiej, w sali nr 133R. Wszystkich zainteresowanych tematyką obronności i bezpieczeństwa kraju serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.
Harmonogram II Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejPerspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronnościRzeczypospolitej Polskiej
8.30-9.00Hol głównyRejestracja uczestników w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej9:00-9:30Aula 133ROtwarcie i przywitanie gości– prof. zw. dr hab. Józef Bergier – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dr inż. Agnieszka Smarzewska – Prorektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz dr Dorota Karwacka – Kanclerz PSW, dr hab. Andrzej Polak – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, dr hab. Mariusz Kubiak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach9:30-11:30SESJA I Militarny i niemilitarny wymiar obronności RPProwadzący: dr hab. Andrzej Polak – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie9:30-9:45dr Łukasz Roman (AON): Polemologiczne aspekty badań w naukach o obronności9:45-10:00dr Waldemar Krztoń (Politechnika Rzeszowska): Robotyzacja walki zbrojnej.Biocybernetyczny żołnierz, czyli zespolenie człowieka z robotem10:00-10:15dr hab. inż. Waldemar Kawka (PSW): Militarna tożsamość Sił SzybkiegoReagowania NATO oraz Europejskich Sił Szybkiego Reagowania – narodowedoświadczenia i wnioski (ujęcie retrospekcyjne i antycypacyjne)10:15-10:30dr Dariusz Brążkiewicz (PSW): Działania pro obronne Ligi Obrony Kraju na rzecz obronności kraju10:30-10:45mgr inż. Ryszard Lelito (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego): Obronność w teorii i praktyce RP10:45-11:00mgr inż. Marek Barć (Politechnika Rzeszowska): Zadania 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w sytuacjach kryzysowych na obszarze województwa podkarpackiego11:00-11:15mgr Olga Niewiada (UPH): Podstawy prawne ochrony ludności w konfliktach zbrojnych11:15-11:30mgr Maciej Tołwiński, mgr Marta Stempień (UPH): Banalizacja wojny – przypadek Ukrainy11:45-12:00Dyskusja12:00-12.30Przerwa kawowa12:30-14:30 SESJA II Edukacja dla bezpieczeństwa jako część edukacji obronnej państwaProwadzący: dr hab. Mariusz Kubiak – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznyw Siedlcach12:30-12:45dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kubiak (UPH): Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa kulturowego12:45-13:00dr hab. inż. Arkadiusz Juncewicz (PSW): Kształtowanie kompetencji "miękkich" (psychospołecznych) u studentek i studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe13:00-13:15dr Paweł Żarkowski (UPH): Ewolucja ochrony dziedzictwa kulturalnego podczas konfliktów zbrojnych13:15-13:30mgr Damian Jasiński (UPH): Wpływ migracji na bezpieczeństwo kulturowe Polski13:30-13:45mgr Elwira Leszczuk (UPH): Szanse, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego Polski13:45-14:00mgr Maciej Paszyn (AON): Rola Związków Strzeleckich w wychowaniu patriotycznym młodzieży i ich wpływ na obronność państwa14:00-14:15mgr Gabriela Szcześniak, mgr Przemysław Micun, mgr Daria Zańko: Problematyka mniejszości Ukraińskiej na ziemi Przemyskiej14:15-14.30Dyskusja14:30-15:30Obiad15:30-17:15 SESJA III Asymetryczne i niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej PolskiejProwadzący: dr hab. inż. Arkadiusz Juncewicz – PSW im. Papieża Jana Pawła IIw Białej Podlaskiej15:30-15:45dr hab. prof. ndzw. Jerzy Bertrandt (PSW): Dopalacze – stałe zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa15:45-16:00dr Barbara Stefaniuk (PSW): Współpraca polskich instytucji i organizacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi16:00-16:15dr Piotr Kociubiński (PSW): Konflikt ukraiński w świetle prawa międzynarodowego16:15-16:30mgr Łukasz Janoska (AON): Cyberkonflikt – nowa forma prowadzenia działań16:45-17:00mgr Alicja Jabłońska (UPH): Ochrona infrastruktury krytycznej przed cyberatakami?!17:00-17:15mgr inż. Mariusz Pala (UPH): Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych17:15-17:30Dyskusja17:30-17:45Podsumowanie i zamknięcie konferencji18.00-19.00Kolacja

Data publikacji: 20.05.2015