Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Uniwersytet Jagielloński z nową kampanią: ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE NA UJ

Uniwersytet Jagielloński z nową kampanią: ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE NA UJTo nie tylko slogan, ale też motto przewodnie tegorocznej kampanii. 

Ma ona na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę. 

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

 

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy). Dla najlepszych czeka atrakcyjna oferta stypendialna.

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość. 

 

Szczegółowe informacje:

Strona internetowa: https://misja.uj.edu.pl

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

Zobacz również: Cyfrowa transformacja w inżynierii elektrycznej.


Data publikacji: 17.05.2024