Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Trwają zapisy na Letnią Akademię Ekonomii w SGH


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła już zapisy na V edycję Letniej Akademii Ekonomii. LAE to tygodniowy cykl spotkań przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i mający na celu nauczenie młodzieży podstawowych zagadnień ekonomicznych. Udział w programie jest bezpłatny.

Dla wszystkich zainteresowanych ekonomią gimnazjalistów Szkoła Główna Handlowa przygotowała cykl ciekawych, interaktywnych spotkań, podczas których eksperci z Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH będą uczyli młodzież podstawowych pojęć ekonomicznych. Eksperci będą opowiadali o zasadach funkcjonowania gospodarki, o handlu zagranicznym oraz mechanizmach i regulacjach rynkowych.

Jak zapewniają organizatorzy wydarzenia, wszystkie prezentowane podczas zajęć treści, dobrane będą specjalnie dla tej grupy wiekowej i przedstawiane będą w przystępny i ciekawy sposób. Zajęcia z gimnazjalistami obejmować będą wykłady, zajęcia warsztatowe oraz dyskusje w formie seminaryjnej, a zakres poruszanych podczas nich zagadnień nie będzie powielał tematów poruszanych na fakultatywnych zajęciach z ekonomii lub przedsiębiorczości.

Jak mówi dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH, podstawową ideą programu skierowanego do gimnazjalistów jest zainteresowanie młodzieży ekonomią oraz zachęcenie jej do dalszego kształcenia się w tym kierunku. Bardzo pozytywna ocena ubiegłorocznych edycji zajęć spowodowała reaktywację przedsięwzięcia również w tym roku.

Organizatorzy Letniej Akademii Ekonomii twierdzą, że wakacyjny kurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych stanowi doskonałe uzupełnienie oferty zajęć dla najmłodszych, czyli realizowanych już od pięciu lat w SGH zajęć z zakresu ekonomii dla uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy) oraz programu edukacji gimnazjalistów – Akademii Młodego Ekonomisty.

Zajęcia w ramach Letniej Akademii Ekonomii odbędą się w dniach 22-26 lipca 2013 roku. Zapisy będą przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc. Do uczestnictwa w programie zapraszamy wszystkich uczniów klas I i II gimnazjów z Warszawy i okolic.

Szczegółowe informacje o Akademii oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej: www.cren.pl/lae/

Data publikacji: 25.06.2013