Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ratownicy Medyczni ważni i potrzebni


Już po raz XV, 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego.

Wszystkim ratowniczkom i ratownikom dziękujemy za ich pełną poświęceń, niezwykle ważną i bardzo potrzebną pracę. Jesteście WIELCY! Z okazji Waszego święta – najlepsze życzenia!

O kierunku Ratownictwo Medyczne w Warszawskiej Uczelni Medycznej rozmawiamy z jej rektorem, dr. Waldemarem Dębskim.

Panie Rektorze, jeszcze w tym roku akademickim zdecydowali Państwo uruchomić nowy kierunek - Ratownictwo Medyczne. Sytuacja ratowników medycznych, którą możemy obserwować choćby w mediach, raczej nie sprzyja wprowadzeniu kierunku akurat w tym momencie.

Zgodę na uruchomienie kierunku Ratownictwo Medyczne otrzymaliśmy we wrześniu. Zdajemy sobie w pełni sprawę z krótkiego czasu rekrutacji, w porównaniu do innych kierunków, ale właśnie w związku z trudną sytuacją w ochronie zdrowia, szczególnie ratowników medycznych, uważamy że kształcenie kadr medycznych jest priorytetem. Przygotowanie do pracy wykwalifikowanych medyków to proces, co najmniej kilkuletni.

Nie ma więc na co czekać. Sytuacja w ochronie zdrowia dobitnie pokazuje, że kadry medyczne muszą być co roku uzupełniane przez wykwalifikowane nowe pokolenia medyków.

Rekrutacja na kierunek Ratownictwo Medyczne potrwa do 30 października.

Czym zachęciłby Pan młodych ludzi do podjęcia studiów z ratownictwa medycznego ?

Rynek pracy dla absolwentów kierunku Ratownictwo Medyczne znacznie się poszerzył. Oprócz tak oczywistych miejsc pracy jak zakłady opieki zdrowotnej, szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, dyplomowany ratownik medyczny ma prawo ubiegać się o pracę w specjalistycznych służbach ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR, jednostkach straży pożarnej czy lotniczym pogotowiu ratunkowym. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, istnieje również możliwość zatrudnienia w służbach mundurowych.

Jakie umiejętności zdobywa student w toku studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne?

Najkrócej rzecz ujmując studenci kierunku Ratownictwo Medyczne uczą się zasad zabezpieczenia osób chorych, poszkodowanych w wypadkach, znajdujących się w miejscu zdarzenia. Zdobywają umiejętności podejmowania działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska, dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i podejmowania medycznych czynności ratunkowych. Zdobywają także kompetencje dotyczące transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia, komunikowania się z osobą ranną i udzielaniu jej wsparcia psychicznego podczas zdarzeń komunikacyjnych, katastrof. Szczegółowy wykaz umiejętności znajduje się m.in. w opisie kierunku studiów.

Co istotne, absolwent będzie przygotowany do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Warszawska Uczelnia Medyczna ogromny nacisk kładzie na praktyczne przygotowanie studentów do wykonywanej przez nich w przyszłości pracy.

Rozbudowana infrastruktura kampusu pozwala nam na posiadanie w jednym miejscu nie tylko sal wykładowych, ale przede wszystkim licznych pracowni praktycznej nauki zawodów medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Mamy również podpisane porozumienia
o współpracy z renomowanymi ośrodkami ochrony zdrowia na terenie Warszawy i okolic. Zapewniamy praktyki w SOR, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach szpitalnych na terenie województwa mazowieckiego. Chciałbym podkreślić, że zajęcia prowadzone są przez wykładowców – praktyków. Są to osoby posiadające kompetencje naukowe i zawodowe oraz doświadczenie w zakresie ratownictwa specjalistycznego oraz nauk medycznych, klinicznych. Wszystkich zainteresowanych studiami na kierunku Ratownictwo Medyczne zapraszamy. Naprawdę warto!

Ratownicy Medyczni ważni i potrzebni


Data publikacji: 13.10.2021