Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

PSYCHOLOGIA W WSE TO PRAKTYKA I INTERDYSCYPLIARNOŚĆ

PSYCHOLOGIA W WSE TO PRAKTYKA I INTERDYSCYPLIARNOŚĆDo 31 lipca trwa rekrutacja na studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jednym z atrakcyjnych kierunków w ofercie edukacyjnej jest Psychologia z dwiema ścieżkami kształcenia: Psychologią menedżerską oraz Psychologią coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje.

Studia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie to przede wszystkim praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz aktywnych w zawodzie psychologów. Jak przekonuje sam Prodziekan Mateusz Barłóg „Plan studiów i przedmioty, które są realizowane na naszym kierunku idą z duchem czasu, m. in. pojawia się temat chorób cywilizacyjnych i uzależnień behawioralnych.” Studenci poznają mechanizmy psychologiczne i przygotowują się do pracy z klientami, pracownikami firm i korporacji oraz zespołami badawczymi. Zdobywają wiedzę na temat emocji i motywacji, osobowości, zaburzeń czy psychopatologii. Dodatkowo, liczba godzin wykładów została ograniczona na rzecz treningów, dyskusji, burz mózgów, prac w grupach, analiz przypadków oraz realizacji zespołowych i indywidualnych projektów, a dzięki współpracy Uczelni z Pracownią Testów studenci zdobywają uprawnienia do korzystania z wybranych testów dotyczących obszaru HR, diagnozy w organizacji i coachingu. Na etapie rekrutacji kandydaci mogą wybrać jedną z dwóch oferowanych ścieżek kształcenia – Psychologię menedżerską lub Psychologię coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje. Zdaniem Prodziekana „Psychologia menedżerska dedykowana jest osobom, które są zainteresowane wykorzystywaniem technik psychologicznych w zarządzaniu zespołem i pracy w organizacji. Ścieżka Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje to ścieżka która została odświeżona, po to by interdyscyplinarnie łączyć właśnie te elementy: wsparcie rozwój i mediacje”. Same treningi mediacji i negocjacji na studiach dziennych to 60 godzin”. Jednocześnie Uczelnia po studiach licencjackich na kierunku Psychologia proponuje możliwości rozwoju w wybranym przez siebie obszarze w postaci nowoczesnych studiów podyplomowych takich jak np. Coach i Trener – partner w rozwoju, Mediacje i negocjacje, Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych czy Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa.Więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie /wse.krakow.pl/studia-i-stopnia/psychologia/Zachęcamy do kontaktu z Działem Rekrutacji WSE

Data publikacji: 13.07.2021